Ulica Kolumba – zmiany na placu budowy

Ulica Kolumba dzięki remontowi staję się nie do poznania. Udało się rozwiązać szereg problemów, które przez dłuższy czas uniemożliwiały prowadzenie prac. Roboty ziemne mogą już być przeprowadzone, a to dobrze prognozuje na dalszy przebieg inwestycji.

Ulica Kolumba – problemy

Informacje o problemach na placu budowy pojawiały się niejednokrotnie. Na ul. Kolumba (od strony Dworca PKP do ul. Zapadłej) wykonawca napotkał na szereg kolizji uzbrojenia podziemnego, które wymagały dodatkowych opracowań projektowych i uzgodnień. Wiele z nich zostało jednak zrealizowanych, a prace postępują m.in. w rejonie Pętli Pomorzany, ul. Smolańskiej czy Nabrzeżu Wieleckim.

Jakie prace dotychczas wykonano?

Na miejscu przeprowadzane są prace brukarskie, wykończeniowe, drogowe, torowe czy ziemne. W ostatnich dniach zdemontowano torowiska i wykonano podbudowę w śladzie jezdni wzdłuż ul. Kolumba czy wykonano koryta w śladzie torowiska wzdłuż ul. Kolumba/Nowa. Oprócz tego realizowane są roboty drogowo-torowe (w tym betonowanie górnej warstwy podbudowy rozjazdu na Pętli Pomorzany), ułożono podkłady i szyny na peronie ul. Klemensiewicza, zabetonowano dolną warstwę na pętli Pomorzany czy zamontowano odwodnienia torowe na ul. Chmielewskiego. Oprócz tego zrealizowane zostały prace przy kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz gazowej.

Robót będzie więcej

Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo pracowicie, bo wykonawca ma w planie zrobienie koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi technicznej, a także ułożenie geowłókniny separacyjno-filtrującej i ułożenie geosiatki wzmacniającej w konstrukcji drogi technicznej na pętli. Do tego wykonane zostaną nasypy pod koronę drogi technicznej i ułożenie krawężnika drogowego w tym samym rejonie. W kolejnych dniach realizowane będą również roboty torowe – spawanie rozjazdu oraz betonowanie dolnej warstwy podbudowy torowiska.

Ulica Kolumba – kiedy skończy się remont?

W związku z utrudnieniami – harmonogram plac uległ istotnym zmianom, dlatego nie wiadomo, kiedy prace mogą się skończyć. Dzięki rozwiązaniu kłopotów napotkanych w trakcie prac, nie ma zagrożenia utraty dofinansowania inwestycji. Gmina Miasto Szczecin  będzie starać się także o dodatkowe finansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej dla tego zadania.

Ulica Kolumba
źródło: UM Szczecin
Ulica Kolumba
źródło: UM Szczecin
Ulica Kolumba
źródło: UM Szczecin
Ulica Kolumba
źródło: UM Szczecin
Ulica Kolumba
źródło: UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl