Można zgłaszać załogi do 4 Morskich Integracyjnych Regat Turystycznych

W maju, w dniach 29-30, na Zalewie Szczecińskim odbędą się 4 Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne inaugurujące Żeglarski Integracyjny Puchar Polski 2021. Organizator, Fundacja Eisenhowera, zaprasza wszystkie chętne załogi i kluby do uczestnictwa w Pucharze.

Regaty jak zwykle przeprowadzone zostaną w dwóch klasach: Open oraz Sport. Organizatorzy zawsze dbają o to, by impreza miała zapewnioną profesjonalną obsługę medyczną i była w pełni bezpieczna, w tym również zgodna z wytycznymi dotyczącymi COVID.

Warunkiem uczestnictwa w regatach jest wystawienie załogi z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnością lub pozostającą pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli nie masz takiej osoby w załodze, a bardzo chcesz wziąć udział, Fundacja ma chętnych, którym sprawi radość dołączenie do Twoje załogi. Pula nagród to kilkanaście tysięcy złotych ufundowana przez sponsorów, którzy dostrzegają siłę społecznej odpowiedzialności biznesu.

4 Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne
Fot. Materiały prasowe

Te unikalne regaty są dla ich uczestników nie tylko żeglarską przygodą, ale też nauką pozytywnego współzawodnictwa, a dla ich rodzin okazją do dumy. Rywalizacja przebiega na najwyższym sportowym poziomie, a osoby z niepełnosprawnością mogą uczestniczyć w wydarzeniach tylko pozornie dla nich niedostępnych. Liczne grono uczestników dowodzi żeglarskiego potencjału osób z niepełnosprawnością.
Zgłoszenia na obie imprezy przyjmowane są na adres: office@eisenhower.org.pl lub przez formularz na stronie Fundacji. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 607 222 600.

4 Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne
Fot. Materiały prasowe
4 Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne
Fot. Materiały prasowe

Misja Fundacji i najważniejsze założenia

Misją Fundacji Eisenhowera jest wspieranie osób z niepełnosprawnością. Poprzez swoje działania motywuje i aktywizuje ludzi niepełnosprawnych, a także integruje z osobami sprawnymi. Stąd Fundacja organizuje rejsy, regaty i szkółki żeglarskie, gdzie osoby wykluczone przez swoje fizyczne ograniczenia mają szansę na aktywność i wspólne spędzanie czasu ze sprawnymi uczestnikami szkoleń i rejsów. Chcesz być wolontariuszem akcji zgłoś się do zespołu!

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl