Można składać wnioski o przyznanie bonu opiekuńczego Alzheimer 75

Od 1 kwietnia opiekunowie osób dotkniętych chorobą Alzheimera mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia na rok 2022. W tym roku można uzyskać do 2 tysięcy złotych wsparcia.  

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75″ to świadczenie pieniężne, którego głównym założeniem jest udzielanie pomocy rodzinom w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera.

Do uzyskania świadczenia konieczne jest złożenie wypełnionego wniosku, do którego należy dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, potwierdzające, że senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi i zawierające informacje dotycząca rozpoznania choroby z określeniem oznaczenia jednostki chorobowej. Do wniosku należy także dołączyć ankietę informacyjną.

Jeśli senior korzystał ze świadczenia w minionych latach nie ma potrzeby dostarczania nowego zaświadczenia lekarskiego. W tym przypadku wystarczy złożyć wniosek wraz z ankietą.

Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia do 30 listopada w Szczecińskich Centrum Świadczeń w dwóch punktach:

  • W głównej siedzibie przy ul. Wincentego Kadłubka 12;
  • W filii na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40 (budynek UM).

Świadczenie będzie wypłacane w maksymalnie dwóch transzach po 1000 zł każda:

  • I transza – od dnia  10.06.2022 r. do dnia 30.06.2022r. – Opiekunom, którzy złożyli wniosek do 31 maja 2022 r.;
  • II transza – od dnia 12.12.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.– Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 30 listopada 2022 r.;

Wszystkie szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania są dostępne na stronie Szczecińskiego Centrum Świadczenia w zakładce Bon Opiekuńczy Alzheimer 75.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl