Nowe zasady wykonywania testów na koronawirusa. Co warto wiedzieć?

13:22
Test na koronawirusa

Od 1 kwietnia 2022 roku ulegają zmianie zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O teście będzie decydował lekarz. Test będzie darmowy dla pacjenta. Od 28 marca 2022 roku nie trzeba już wykonywać testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.

Do szpitala i do sanatorium bez testu na koronawirusa

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022, poz. 679) placówka medyczna od 28 marca 2022 roku, nie może żądać od pacjenta negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Te same zasady obowiązują przy przyjęciu do szpitala i do sanatorium.

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, mówi, że: Podstawowym warunkiem właściwej realizacji prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych jest zapewnienie odpowiedniej dostępności tych świadczeń, w tym ograniczanie barier, które mogłyby stać temu na przeszkodzie, a które nie są niezbędne. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie można zatem uzależniać udzielenia świadczenia zdrowotnego, w tym przyjęcia do szpitala, od przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

Więcej na ten temat: TUTAJ

Kiedy wykonać test?

O konieczności wykonania testu na koronawirusa  przez pacjenta decyduje lekarz. Ocenia stan zdrowia i sprawdza, że występują niepokojące objawy. To wynika, z niezależnych stanowisk wydanych przez prof. Agnieszkę Mastalerz-Migas, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, podpisane m.in. przez prof. Rafała Niżankowskiego (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia), prof. Michała Myśliwca (I Klinika Nefrologii i Transplantologii UM Białystok) oraz prof. Piotra Szymańskiego (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA).

Więcej na ten temat: TUTAJ

Test antygenowy. PCR w szpitalach

Lekarz POZ może zlecić pacjentowi szybki test antygenowy. Wynik będzie znany po kilku lub po kilkunastu minutach. Test można zlecić wyłącznie osobie z objawami koronawirusa. Test jest darmowy dla pacjenta. Liczba chorych spadła i nie ma już sensu masowe testowanie pacjentów w kierunku koronawirusa przed wizytą w POZ, gabinecie lekarza specjalisty lub w szpitalu przed planowym zabiegiem.

Test PCR lekarz będzie mógł zlecić pacjentowi przed przyjęciem do szpitala. Będzie on potrzebny do ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia, czy objawy infekcji dróg oddechowych są spowodowane przez koronawirusa.

Od 30 marca 2022 roku, po godzinie 12.00, nie będzie możliwe samodzielne zapisanie się na test PCR przez formularz zgłoszeniowy wypełniany online lub przez konsultanta infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM).

Od 1 kwietnia 2022 roku nie będzie można zrobić bezpłatnego testu w kierunku COVID-19 w aptekach, laboratoriach oraz w mobilnych punktach wymazowych.

Więcej na ten temat: TUTAJ

Co się dzieje, gdy wynik jest pozytywny?

Gdy wynik testu na koronawirusa jest pozytywny, to lekarz zaleca samoizolację i zwolnienie lekarskie do czasu wyleczenia. Tak samo, jak w przypadku grypy.

Długość zwolnienia zależy od lekarza (zalecane minimum 7 dni). Zależy od stanu pacjenta, czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (brak szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowany wiek, choroby przewlekłe) oraz wysokiego zagrożenia wystąpienia powikłań.

Więcej na ten temat: TUTAJ

Nowe zasady finansowania testów na koronawirusa

Spadek liczby zakażeń koronawirusem, zniesienie obostrzeń sanitarnych i mniej osób w szpitalach, spowodowało, że Minister zdrowia zmienił zasady finansowania testów na koronawirusa.

Od 1 kwietnia 2022 roku testy nie będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dla pacjentów testy nadal będą darmowe.

Więcej na ten temat: TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl