Młodzi naukowcy ZUT laureatami konkursu PRELUDIUM. Jak chcą zmieniać świat?

09:37
Laureaci-konkursu-PRELUDIUM-Narodowego-Centrum-Nauki

Poznaliśmy wyniki konkursu PRELUDIUM organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się badania dwóch młodych naukowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego: Piotra Niezgody i Krzysztofa Sielickiego. Zwycięzcy otrzymają pełne finansowanie na realizację zgłoszonych prac. Jak wyglądała konkurencja i jakie badania planują młodzi badacze?

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, w którym można ubiegać się o finansowanie realizacji projektu badawczego. Warunkiem konkursowym jest brak stopnia naukowego pomysłodawcy oraz ograniczenie składu osobowego zespołu badawczego do trzech osób. W dziewiętnastej edycji konkursu PRELUDIUM zostały złożone 1672 wnioski o łącznej wartości prawie 246 mln zł. Spośród nich finansowanie zdobyły 243 projekty o łącznej wartości 36 mln zł, między innymi dwa projekty badaczy z ZUT-u.

Czym będą zajmować się naukowcy?

Krzysztof Sielicki będzie wytwarzał wodór z wody.

Mgr inż. Krzysztof Sielicki jest doktorantem na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. W ramach przyznanego grantu będzie pracował nad poprawą właściwości elektrochemicznych katalizatorów jednoatomowych otrzymywanych ze struktur typu MOF.

Krzysztof-Sielicki-laureat-konkursu-PRELUDIUM
Mgr inż. Krzysztof Sielicki, fot. ZUT

Paliwa kopalne (ropa naftowa, gaz ziemny) to ograniczone surowce, które kiedyś się wyczerpią, dlatego naukowcy poszukują nowych metod otrzymywania alternatywnych źródeł energii. Takim źródłem jest np. wodór. W moich badaniach głównie zajmę się wytwarzaniem wodoru z wody z wykorzystaniem jednoatomowych katalizatorów w reakcjach elektrochemicznych, czyli takich wzbudzanych prądem elektrycznym. Nowością będzie wykorzystanie pojedynczych atomów metali jako katalizatorów – tłumaczy Krzysztof Sielicki z WTiICH ZUT.

Piotr Niezgoda sprawdzi, do czego posuwają się grzyby, aby zdobyć węglowodany.

Mgr inż. Piotr Niezgoda – doktorant z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w ramach przyznanych środków zbada arbuskularne grzyby mikoryzowe (AGM) z gromady Glomeromycota. Projekt badawczy zakłada opisanie nowych gatunków arbuskularnych grzybów mikoryzowych nieznanych dotąd nauce, a także skorygowanie lub opisanie na nowo cech morfologicznych i molekularnych, jak również pozycji filogenetycznych co najmniej dziesięciu gatunków (wcześniej poznanych), które występują na wydmach polskich plaż oraz w innych regionach Europy.

Piotr-Niezgoda-laureat-konkursu-PRELUDIUM
Mgr inż. Piotr Niezgoda, fot. ZUT

Grzyby te tworzą symbiozę z około 70 proc. roślin lądowych. Symbioza ta jest obiektem dużego zainteresowania biologów i ekologów, ponieważ grzyby mikoryzowe m.in. regulują obieg węgla, azotu i fosforu, wpływają na strukturę gleby i produktywność oraz różnorodność roślin, a także zwiększają tolerancję roślin na metale ciężkie, stresy wodne, patogeniczne grzyby i nicienie – tłumaczy Piotr Niezgoda. – Wyniki projektu m.in. ułatwią mi identyfikowanie AGM i zrozumienie ich wpływu na funkcjonowanie ekosystemów, istotnie wzbogacą wiedzę o naturze, występowaniu oraz rozmieszczeniu AGM na całym świecie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl