Miasto wskazało lokalizacje przeznaczone do malowania graffiti

Po wielu miesiącach rozmów z miastem oraz środowiskiem szczecińskiego street artu została ustalona lista miejsc, gdzie legalnie będzie można umieszczać graffiti.

Jeszcze w październiku 2020 roku odbyła się wideokonferencja, w której uczestniczyli: zastępca prezydenta miasta Michał Przepiera, dyrektorzy ZDiTM, radna Miasta Szczecin Dominika Jackowski, a także przedstawiciel środowiska graffiti i street artu Maciej Jurkiewicz ,,Kreda”. Postanowiono wtedy, że powstanie „GALERIA POD TRASĄ ZAMKOWĄ”.

Po wielu rozmowach wyznaczono miejsca do legalnego malowania graffiti. Oto lista:

  • ściany przejścia podziemnego pod ul. Wyzwolenia,
  • ściany przejścia podziemnego pod ul. Wszystkich Świętych,
  • ściany przejścia pod wiaduktem Akademickim w ciągu ul. Mickiewicza,
  • podpory Trasy Zamkowej – jezdnia wyjazdowa i łącznice przed remontem, z wyłączeniem lokalizacji przy Nabrzeżu Wieleckim,
  • podpory Mostu im. Pionierów Miasta Szczecin,
  • mur oporowy pomiędzy ul. Gronową a ul. Świerczewską,
  • wiadukt w ciągu ul. Leszczynowej – przyczółek i pierwszy filar od strony ronda Ułanów Podolskich

Wszystkie powyższe lokalizacje zostaną oznaczone niebieskim symbolem. W tych lokalizacjach można malować bez uzyskiwania wcześniejszej zgody miasta. Policja i Straż Miejska zostały poinformowane przez biuro Prezydenta i w związku z tym nikt nie będzie karany za malowanie w  lokalizacjach wymienionych powyżej.

Dzisiaj, 15 kwietnia, o godzinie 13:00  pod wiaduktem Akademickim przy ul. Mickiewicza. zostanie zawieszona tabliczka oznaczająca, że w tym miejscu każdy i o każdej porze może malować.

Oprócz tego w Urzędzie Miasta ustalono, że pan Maciej Jurkiewicz (pseudonim artystyczny Kreda) został powołany na koordynatora ,,Galerii pod Trasą” (Trasa Zamkowa). Pan Maciej otrzymał zgodę od Prezydenta Miasta na zamieszczanie murali/ graffiti pod trasą. Ponadto, jako koordynator będzie wydawał zgody artystom. Tym samym artyści muszą kontaktować się z panem Maciejem, nie z urzędem miasta. Pan Maciej koordynuje również, w których miejscach prace mogą się pojawiać, tak ażeby nie dochodziło do przykrych sytuacji, kiedy jeden artysta zamalowuje świeżą pracę innego artysty.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl