Gdzie w Szczecinie można umieszczać graffiti bez pozwolenia, a gdzie trzeba mieć zgodę?

Podczas wideokonferencji zostały ustalone zasady umieszczania murali/graffiti na terenie Szczecina. Postanowiono stworzenie Galerii Pod Trasą Zamkową oraz listy miejsc, w których można malować bez uzyskiwania na to zgody.

Wideokonferencja odbyła się 27 października br. i  uczestniczyli w niej: zastępca prezydenta miasta Michał Przepiera, dyrektorzy ZDiTM, radna Miasta Szczecin Dominika Jackowski, a także przedstawiciel środowiska graffiti i street artu Maciej Jurkiewicz ,,Kreda”.  Podczas spotkania zostały ustalone zasady postępowania przy udzielaniu pozwoleń na wykonanie ,,większych” murali lub graffiti.

Powstanie Galeria Pod Trasą Zamkową

Przede wszystkim zostanie utworzona „GALERIA POD TRASĄ ZAMKOWĄ”, która przeznaczona będzie dla profesjonalistów (czyli dla osób, które mają dorobek i portfolio swoich prac), a nie dla początkujących. Rzecznikiem, koordynatorem „GALERII POD TRASĄ ZAMKOWĄ” został Maciej Jurkiewicz „Kreda”. Jego zadaniem będzie selekcja artystów, a także przyznawanie kilku lokalizacji do wyboru na powstawanie nowych murali.

Każdy artysta, przed przystąpieniem do pracy musi mieć zgodę koordynatora – samowolnie umieszczone graffiti będzie zmalowywane przez ZDiTM.

graffiti w Szczecinie bez pozwolenia

Specjalny katalog dla grafficiarzy

Zadecydowano również o stworzeniu specjalnego katalogu z miejscami, w których będzie można swobodnie wykonywać graffiti bądź murale. Dokument zawierał będzie również warunki, według których naścienne malunki mogą powstawać. Katalog ów będzie udostępniony na stronie Urzędu Miasta oraz stronach jednostek organizacyjnych.

Oprócz tego w przestrzeni publicznej miejsca do prac graffiti oraz murali oznaczone będą symbolem sprayu.

Co ważne, jednym z warunków udostępniania lokalizacji będzie możliwość usunięcia graffiti/muralu w przypadku potrzeby wykonania prac remontowych lub innych robót budowlanych bez roszczeń ze strony artysty.

Lista miejsc, w których nie trzeba uzyskiwać zgody na malowanie

Miejsca, zaakceptowane przez magistrat do prac na ogólnych warunkach, i w których nie potrzeba uzyskiwać zgody na malowanie:

  • ściany przejścia podziemnego pod ul. Wyzwolenia,
  • ściany przejścia podziemnego pod ul. Wszystkich świętych,
  • ściany przejścia pod wiaduktem Akademickim w ciągu ul. Mickiewicza,
  • podpory Trasy Zamkowej – jezdnia wyjazdowa i łącznice przed remontem z wyłączeniem lokalizacji przy Nabrzeżu Wieleckim,
  • podpory mostu im. Pionierów Miasta Szczecin,
  • mur oporowy pomiędzy ul. Gronową a ul. Świerczewską,
  • wiadukt w ciągu ul. Leszczynowej – przyczółek i pierwszy filar od strony ronda Ułanów Podolskich,
  • ekrany dźwiękochłonne przy ul. Taczaka.

Propozycje z miejscami do malowania można zgłaszać do radnej Dominiki Jackowski. Natomiast w celu uzyskania zgody na malowanie należy pisać do koordynatora na adres: kreda.art@gmail.com

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl