Miasto wprowadza szczególne procedury zarządzenia budżetem

Finansowe prognozy dotyczące dochodów z tytułu PIT potwierdziły się. Decyzje rządu spowodowały, że do miejskiej kasy wpłynie aż 129 mln zł mniej. W tej sytuacji, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miasto wprowadza szczególne procedury zarządzenia budżetem.

Wstępne prognozy zakładały, że Szczecin w 2022 roku może liczyć na 742 mln zł wpływów z tytułu PIT. Po zatwierdzeniu przez władze centralne zmian podatkowych, już kilka miesięcy temu służby finansowe Miasta wyliczyły, że do kasy Szczecina wpłynie 613 mln zł. Ta wartość jest już potwierdzona i zgodna z wcześniejszymi kalkulacjami.

Znacznie obniżone dochody w połączeniu z galopującym wskaźnikiem inflacji oznaczają dla Miasta rosnące wydatki. Widać to choćby po cenach energii elektrycznej czy gazu. Dla przykłady w ub. roku Grupa Zakupowa Miasta Szczecin (w jej skład wchodzi 159 jednostek i 12 instytucji kultury) zapłaciła za prąd 8 636 450 zł. W 2022 roku rachunek będzie niemal dwukrotnie wyższy, bo wyniesie 16 103 532 zł brutto. Z kolei szkoły, które mają ogrzewanie gazowe w 2021 r. przeznaczały na ten cel ok. 140 tys. zł., a w tym roku cena dla jednej placówki wynosi ok. 360 tys. zł. Za rachunki zapłaci Miasto.

Miasto wprowadza szczególne procedury zarządzenia budżetem

W związku z powyższym konieczne jest zarządzanie budżetem miasta na szczególnych zasadach, które zapewnią bardzo uważne i rozsądne gospodarowanie środkami. Z jednej strony będzie prowadzony ścisły, bieżący monitoring wpływów budżetowych, a z drugiej wszystkie zmiany wydatków będą wnikliwie dyskutowane na naradach z udziałem Prezydenta Szczecina pod kątem ich konieczności i poszukiwania alternatywnych rozwiązań skutkujących oszczędnościami.

W szczególności, wprowadzanie nowych zadań będzie wymagało uzasadnienia ekonomicznego, wskazania źródeł finansowania i skutków finansowych na kolejne lata budżetowe.

Wprowadzenie szczególnego nadzoru budżetowego ma na celu zwiększenie efektywności gospodarowania finansami Miasta w trudnym okresie.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl