Honorowy Ambasador Szczecina 2022 – przyjmowanie zgłoszeń

Obecnie trwa przyjmowanie zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Do 31 maja 2022r., potrwa przyjmowanie kandydatur osób (lub grup osób), którzy swoimi osiągnięciami przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Co ciekawe zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce, itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin.

Kandydatury do „Ambasadora Szczecina” mogą zgłaszać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Przygotowano specjalny wniosek zgłoszeniowy. Za jego pomocą można dokonywać zgłoszeń. Znajdziemy go na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w dziale informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl.

Wraz z przyjmowaniem kandydatur, rozpoczął się nabór na członków Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina. Wszyscy mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby mieć wpływ na decyzję kto zostanie „Ambasadorem Szczecina” 2022, mogą wziąć udział w obradach Kapituły. Wystarczy do 21 kwietnia br., wysłać swoje zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego, na adres ambasadorszczecina@um.szczecin.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl