Marsz w obronie 1000 drzew na Przygodnej. Czy protest zablokuje planowaną budowę nowoczesnego przedszkola?

Na ulicy Przygodnej ma powstać nowoczesne przedszkole, jednak projekt ten został zakwestionowany przez mieszkańców osiedla „Za Sterem”. Domagają się zmiany lokalizacji planowanej inwestycji, po to, by chronić istniejący w okolicy drzewostan.

Sprzeciw dotyczy terenu dawnej szkółki Zarządu Zieleni Miejskiej. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pas zieleni zostanie przecięty na dwie części, który będzie rozdzielała zabudowa mieszkalno-usługowa oraz energooszczędny budynek nowego przedszkola. Wykonawca nowoczesnej placówki został już wybrany, ale mieszkańcy pobliskiego osiedla nie ustają w wysiłkach by zatrzymać inwestycję połączoną z wycinka drzew. Najpierw była petycja przeciw wycince drzew przy ulicy Przygodnej. Teraz organizują „Marsz w obronie drzew na Przygodnej”.

Protest odbędzie się 22 czerwca o godzinie 18:00. Mieszkańcy wystartują z parku „Przygodna” (plac przy mostku), a zakończą swój pochód na łące przy ulicy Ku Słońcu. Przeciwko czemu dokładnie protestują uczestnicy wydarzenia? Oto główne postulaty:

  • sprzeciw wobec betonowego parkingu
  • sprzeciw wobec betonowego placu zabaw i boiska
  • sprzeciw wobec budowy ogromnego przedszkola na blisko 400 dzieci w wyznaczonej lokalizacji (przedszkola nie trzeba budować na działce z kilkuset drzewami, jest miejsce na innych niezadrzewionych działkach)
  • sprzeciw wobec przekształceniu spokojnej, spacerowej ulicy Przygodnej w hałaśliwą, szeroką i niebezpieczną arterię komunikacyjną połączoną z ul. Taczaka, co wiązać się będzie z wycinką kolejnych setek drzew.

Szczegóły marszu dostępne są w wydarzeniu utworzonym na Facebooku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl