Kto zaprojektuje część edukacyjną w Fabryce Wody? Miasto zaprasza cztery podmioty

Szczeciński magistrat poinformował, że cztery podmioty zostały dopuszczone do tzw. dialogu konkurencyjnego dotyczącego zaprojektowania i dostawy nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej aquaparku Fabryka Wody. 

Edukatorium będzie częścią budowanego aquaparku na terenie dawnego kąpieliska Gontynka w Szczecinie. Znajdzie się w nim wystawa edukacyjna, której tematem przewodnim będzie woda.

Przetarg na wykonawcę wystawy został ogłoszony w połowie kwietnia br., a wczoraj miasto ujawniło jakie podmioty zostały dopuszczone do tzw. dialogu konkurencyjnego. Są to: Trias AVI z Warszawy, konsorcjum firm New Amsterdam, Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch i Nolabel z Krakowa, konsorcjum firm TDC Polska z Poznania i KVORNING DESIGN APS z Kopenhagi oraz MAE Multimedia Art. & Education z Gdańska.

Harmonogram przetargu i zakres prac

Postępowanie przetargowe na wykonawcę edukatorium w szczecińskim aquaparku odbywa się w formule dialogu konkurencyjnego. To oznacza, że miasto najpierw będzie prowadzić rozmowy z każdym z wybranych podmiotów, by wypracować specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dopiero na jej podstawie firmy i konsorcja złożą swoje oferty, a miasto wybierze najlepszą z nich.

Do zadań przyszłego wykonawcy należeć będzie m.in. wyprodukowanie, dostawa, montaż oraz późniejsze serwisowanie eksponatów. Zakres prac obejmie również zaprojektowanie wnętrza edukatorium i jego kompleksowe wykończenie. Budżet planowanej inwestycji to 25,83 mln zł.

Wstępny harmonogram zakłada, że dialog konkurencyjny będzie prowadzony w lipcu, a w sierpniu cztery wybrane podmioty zostaną zaproszone do składania ofert (będą miały na to dwa miesiące). Rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić w październiku, a umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w listopadzie br. Realizacja zadania ma zająć 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale termin będzie jeszcze przedmiotem rozmów z potencjalnymi wykonawcami.

Główne założenia wystawy w Fabryce Wody

Tematem przewodnim wystawy ma być woda, zwłaszcza w kontekście jej wpływu na nasze życie i cywilizację. Projekt przewiduje, że Centrum Edukacyjne zostanie podzielone na 6 poziomów, z których każdy będzie stanowił osobny blok tematyczny z „patronem” w postaci wybranej dziedziny nauki:

  1. Kosmos – blok, w którym poruszone zostaną tematy związane z wodą we wszechświecie, uwarunkowaniami kosmicznymi umożliwiającymi powstanie życia na Ziemi oraz eksploracją kosmosu. Patron: fizyka/matematyka
  2. Klimat – blok, w którym tematyka wody łączyć się będzie z szeroko rozumianymi zjawiskami klimatycznymi oraz ich wpływem na życie na Ziemi. Patron: geografia
  3. Ocean – blok nawiązujący do faktu, że woda zajmuje większość powierzchni Ziemi. Zostanie tu przedstawiona w kontekście życia, rozwoju oraz zagrożeń związanych z wszechoceanem. Patron: biologia
  4. Człowiek – blok przedstawiający aspekt wody w życiu i rozwoju organizmu człowieka. Patron: chemia
  5. Cywilizacja Wody – blok ukazujący powstawanie i rozwój cywilizacji wokół rzek, a także wykorzystanie energii i możliwości jakie daje woda w codziennym życiu. Patron: humanizm
  6. Hydroinżynieria – blok dotyczący wynalazków powstałych w oparciu o wodę, które zmieniły bieg historii. Patron: historia

– Dzięki aranżacji wnętrz, wirtualnym przewodnikom (którzy będą oprowadzać po eksponatach poprzez animacje, filmiki, dźwięk) zwiedzający mają poczuć się jak prawdziwi odkrywcy, którzy nie boją się pytać, wątpić i badać otaczający świat. Dzięki testom i analizom znajdą odpowiedź na nurtujące ich pytania – zapowiada Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Fabryka Wody. Swoją wiedzę będzie można później zweryfikować w grze interaktywnej w części aquaparkowej.

Edukatorium w Fabryce Wody ma być dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, bez względu na wiek, możliwości poznawcze, poziom wiedzy czy posiadane niepełnosprawności.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl