Ruszył przetarg na zaprojektowanie wystawy edukacyjnej w Fabryce Wody

Urząd Miasta Szczecin poinformował dziś o ogłoszeniu przetargu na wykonawcę części edukacyjnej aquaparku Fabryka Wody. Inwestorem jest spółka celowa Fabryka Wody Sp. z o.o., która chce przeznaczyć na ten cel 25,83 mln zł.

Do zadań przyszłego wykonawcy należeć będzie m.in. wyprodukowanie, dostawa, montaż oraz późniejsze serwisowanie eksponatów. Zakres prac obejmie również zaprojektowanie wnętrza Edukatorium i jego kompleksowe wykończenie.

Postępowanie prowadzone będzie w formule dialogu konkurencyjnego. Oznacza to, że potencjalni wykonawcy, którzy się zgłoszą oraz spełnią warunki określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszeni do dialogu. W efekcie dialogu powstanie SIWZ określający przedmiot zamówienia, na bazie którego uczestnicy dialogu zostaną zaproszeni do złożenia ofert na realizację zadania – wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Fabryka Wody.

Zainteresowane firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 11 maja br. do godz. 12.00.

Wstępny harmonogram zakłada, że ocena wniosków nastąpi w czerwcu, w lipcu będzie prowadzony dialog konkurencyjny, a w sierpniu firmy zostaną zaproszone do składania ofert (będą miały na to dwa miesiące). Rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić w październiku, a umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w listopadzie br. Spółka Fabryka Wody spodziewa się, że realizacja zamówienia zajmie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale termin będzie jeszcze przedmiotem dialogu z wykonawcami. Budżet planowanej inwestycji to 25,83 mln zł.

Główne założenia wystawy w Fabryce Wody

Tematem przewodnim wystawy ma być woda, zwłaszcza w kontekście jej wpływu na nasze życie i cywilizację. Projekt przewiduje, że Centrum Edukacyjne zostanie podzielone na 6 poziomów, z których każdy będzie stanowił osobny blok tematyczny z „patronem” w postaci wybranej dziedziny nauki:

  1. Kosmos – blok, w którym poruszone zostaną tematy związane z wodą we wszechświecie, uwarunkowaniami kosmicznymi umożliwiającymi powstanie życia na Ziemi oraz eksploracją kosmosu. Patron: fizyka/matematyka
  2. Klimat – blok, w którym tematyka wody łączyć się będzie z szeroko rozumianymi zjawiskami klimatycznymi oraz ich wpływem na życie na Ziemi. Patron: geografia
  3. Ocean – blok nawiązujący do faktu, że woda zajmuje większość powierzchni Ziemi. Zostanie tu przedstawiona w kontekście życia, rozwoju oraz zagrożeń związanych z wszechoceanem. Patron: biologia
  4. Człowiek – blok przedstawiający aspekt wody w życiu i rozwoju organizmu człowieka. Patron: chemia
  5. Cywilizacja Wody – blok ukazujący powstawanie i rozwój cywilizacji wokół rzek, a także wykorzystanie energii i możliwości jakie daje woda w codziennym życiu. Patron: humanizm
  6. Hydroinżynieria – blok dotyczący wynalazków powstałych w oparciu o wodę, które zmieniły bieg historii. Patron: historia

Dzięki aranżacji wnętrz, wirtualnym przewodnikom (którzy będą oprowadzać po eksponatach poprzez animacje, filmiki, dźwięk) zwiedzający mają poczuć się jak prawdziwi odkrywcy, którzy nie boją się pytać, wątpić i badać otaczający świat. Dzięki testom i analizom znajdą odpowiedź na nurtujące ich pytania – mówi Piotr Zieliński. Swoją wiedzę będzie można później zweryfikować w grze interaktywnej w części aquaparkowej.

Edukatorium w Fabryce Wody ma być dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, bez względu na wiek, możliwości poznawcze, poziom wiedzy czy posiadane niepełnosprawności.

Poniżej można zobaczyć najnowszy film z placu budowy szczecińskiego aquaparku Fabryka Wody.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl