Jest szansa na wpisanie do rejestru zabytków rzeźby Słonia znajdującej się na Warszewie

– Jest szansa na wpisanie do rejestru zabytków rzeźby Słonia znajdującego się przy ul. Szczecińskiej. – poinformował na swoim publicznym profilu radny Łukasz Kadłubowski.

Radny miejski Łukasz Kadłubowski wystosował interpelację do Prezydenta Miasta w sprawie wpisania do rejestru zabytków ruchomych rzeźby słonia, która znajduje się na Warszewie przy ulicy Szczecińskiej.

Proszę o informację czy zamierza Pan Prezydent zwrócić się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych rzeźby słonia wykonanej przez Kurta Schwerdtfegera? – czytamy w interpelacji.

Odpowiedź Miasta

Odpowiedzi na interpelację radnego udzieliła Lidia Rogaś Zastępca Prezydenta Szczecina. Z treści pisma wynika, że Miejski Konserwator Zabytków ustali termin wspólnych oględzin zabytku z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu wstępnej kwalifikacji i waloryzacji zabytku oraz określenia trybu i zasadności wszczęcia postępowania w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków. Termin oględzin wyznaczony zostanie na I kwartał 2024 roku.

Wpis ten pozwoli w przyszłości na staranie się o dofinansowanie na prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźby. – tłumaczy radny Łukasz Kadłubowski.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl