Hulajnogi w Szczecinie będą uporządkowane!

Hulajnogi elektryczne budzą kontrowersje w wielu polskich miastach. Jedni je kochają z prostego względu – są tańszą alternatywą dla taksówek i można ominąć nimi korki. Drudzy z kolei ich nienawidzą. Dlaczego? Bo często są porozrzucane w przypadkowych miejscach lub blokują chodniki. Teraz sytuacja może ulec zmianie, bo Gmina Szczecin podpisała porozumienia z operatorami hulajnóg, czyli firmami Tier, Bolt oraz Quick.

Hulajnogi – większy porządek

Ideą porozumienia jest uporządkowanie funkcjonowania hulajnóg w taki sposób, aby jak najmniej utrudniały korzystanie z dróg i ulic innym uczestnikom ruchu. Do porządkowania hulajnóg posłuży licząca ponad 100 punktów sieć stref postoju szczecińskiego roweru miejskiego BikeS. Bolt, Tier oraz Quick zobowiązali się do alokacji hulajnóg w strefach postoju BiKeS, to jest do wystawiania w strefach postoju BikeS nowych hulajnóg, hulajnóg po naprawie, serwisie czy po doładowaniu.

Oprócz tego, wszystkie wymienione firmy zobowiązały się do wprowadzenia rozwiązań, których zadaniem będzie zachęcenie klientów do pozostawiania hulajnóg w wyznaczonych strefach postoju. Gmina wzięła na siebie koszt oznaczenia wszystkich stref postoju BikeS piktogramem hulajnogi.

Kolejny punkt porozumienia mówi o tym, że Bolt, Tier i Quick  w trakcie dnia (między 8:00 a 20:00) będą usuwały nieprawidłowo zaparkowane hulajnogi w ciągu dwóch godzin  od sygnału ze Straży Miejskiej.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych mają możliwość systemowego ograniczania prędkości swoich pojazdów lub całkowitego ich wyłączenia na określonych obszarach. Porozumienie przewiduje m.in. ograniczenie prędkości do 15 km/h na bulwarach nadodrzańskich (widocznych na mapce).

Operatorzy zobowiązali się także do czasowego wyłączania możliwości parkowania i poruszania się hulajnogami na obszarach wskazanych przez Gminę w związku z organizowanych na jej terenie dużymi wydarzeniami plenerowymi. Operatorzy hulajnóg i Gmina Szczecin przeprowadzą wspólnie minimum raz w roku kampanię edukacyjno-informacyjną, której zadaniem będzie promowanie mikromobilności i bezpiecznego korzystania z hulajnóg.

Porozumienia zostały podpisane przy udziale Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz operatora BikeS spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Strony mają 14 dni na wprowadzenie ich w życie.

Podobne porozumienia gmina Szczecin planuje podpisać z pozostałymi operatorami hulajnóg działającymi na terenie Szczecina.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl