Umowy na prace projektowe Zachodniej Obwodnicy Szczecina zawarte

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała blisko 50 km długości, a w jej ciągu zaplanowano 5-kilometrowy tunel pod Odrą. Będzie to drugi, obok budowanego pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce. 30 listopada 2022 r. w Ministerstwie Infrastruktury zostały zawarte umowy na prace projektowe dla dwóch odcinków nowej trasy, która ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy.

Opracowanie projektu budowlanego Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla odcinków Kołbaskowo – Police i Police – Goleniów. Po opracowaniu projektów planowane jest złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie pozyskanie nieruchomości pod drogę.

Odcinek Kołbaskowo – Police w 13 miesięcy za kwotę 14,94 mln zł zaprojektuje konsorcjum firm TPF i Databout. Pierwszy fragment trasy będzie rozpoczynać się w Kołbaskowie (węzeł Szczecin Zachód), następnie obwodnica będzie prowadziła w kierunku północnym, omijając od zachodu Szczecin. Odcinek ten zakończy się przed węzłem Police. Łączna długość tego fragmentu to 25,5 km.

Dla odcinka Police – Goleniów (w tym tunelu pod Odrą) dokumentację projektową za kwotę 39,8 mln zł wykona firma Voessing Polska, a termin realizacji prac to 15 miesięcy. Drugi odcinek rozpocznie się od węzła Police, który jest zlokalizowany w pobliżu wylotu z tunelu pod Odrą. Ten odcinek będzie biegł głównie w kierunku wschodnim, przechodząc tunelem pod Odrą i obszarem zakładów chemicznych w Policach. Odcinek o długości 23,4 km zakończy się na węźle Goleniów Północ, który stanowi połączenie dróg ekspresowych S3 i S6.

Nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga znacząco poprawi skomunikowanie aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu na terenie woj. zachodniopomorskiego. Obwodnica będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6), trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta będzie wynosiła 23 km, a czas przejazdu znacząco się skróci. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie część ruchu samochodowego, w tym pojazdów ciężkich oraz jadących do zakładów chemicznych w Policach.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina jest planowana do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Wcześniej budowa tej trasy była planowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zobacz także:

Najkorzystniejsze oferty na projekt S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina wybrane

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl