Gala Obywatelska 2021 – wiemy, kto zwyciężył!

Już po raz jedenasty, szczecińskie organizacje pozarządowe mają swoje święto. Dzisiaj podczas gali po raz trzeci wyróżnione zostały lokalne organizacje w ramach konkursu „Pozarządowy Szczecin”. Rozgrywki zostały zorganizowane przez Prezydenta Miasta Szczecin wraz z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.

Organizatorom konkursu zależy na tym, by promować aktywność mieszkańców i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań. Ważne jest również wyróżnianie i nagradzanie obywatelskich postaw osób, które na co dzień bezinteresownie działają na rzecz innych, aktywnie organizują pomoc sąsiedzką, wspierają społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczą o ochronę  środowiska.

Konkurs odbywał się na wyjątkowych zasadach. Kandydatów do tegorocznej edycji konkursu mógł zgłosić mieszkaniec, inna organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna. Otrzymano około dwadzieścia zgłoszeń do trzech kategorii i oceniane były działania podjęte przez kandydatów  w okresie od września 2020-go roku do września 2021-go roku. Oceny, wyboru laureatów oraz wyróżnień dokonała Kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli mieszkańców, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3-ci,  Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Urzędu Miasta Szczecin.

Oto laureaci tegorocznego konkursu:

KATEGORIA PROJEKT SPOŁECZNY – czyli inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy.

Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 400,00 zł otrzymali:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny za projekt „Bożonarodzeniowy Jarmark Online.
 • Fundacja „Las Sztuki” za wystawę RAJ NA ZIEMI i towarzyszącą jej przestrzeń dźwiękową  CISZA i MUZYKA.

Laureatem i zdobywcą nagrody pieniężnej w  wysokości 2.000,00 zł oraz statuetki
w kategorii projekt społeczny została:

 • Fundacja Badań Społecznych za projekt PSYCHE-pozytywniktórego ideą było wsparcie mieszkańców Szczecina w aspekcie wzrostu wiedzy i świadomości zdrowia psychofizycznego, jak i wypracowanie konkretnych umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

KATEGORIA AKCJA SPOŁECZNO-OBYWATELSKA – czyli inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest jego kluczowym elementem.

Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 400,00 zł otrzymali:

 • Szczeciński Klub Azji za kolejną 15-stą edycję spotkań z mieszkańcami Szczecina w ramach projektu „Ekologia w Azji”.
 • Stowarzyszenie Wywrotka za pierwsze w Polsce ekstremalne zawody w sprzątaniu lasu Trashmageddon.

Laureatem i zdobywcą nagrody pieniężnej w  wysokości 2.000,00 zł oraz statuetki
w kategorii projekt społeczny zostało:

 • Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”  wraz
  z Centrum Seniora  
  za akcję „WielkiejMocy” na rzecz szczecińskich seniorów podczas Świąt Wielkanocnych. W realizację inicjatywy udało się zaangażować licznie mieszkańców szczecina, lokalne firmy, przedszkola i szkoły. Dzięki pomocy i otwartym sercom dla najstarszych często samotnych mieszkańców miast a także podopiecznych Domów pomocy społecznej przygotowano paczki oraz świąteczne upominki, a dzięki zbiórce pieniężnej do najbardziej potrzebujących.

KATEGORIA PROJEKT SPOŁECZNO-OBYWATELSKI – czyli zadanie/inicjatywa /działanie – akcja realizowana na rzecz mieszkańców Szczecina, mająca na  celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii koronawirusa.

Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 400,00 zł otrzymali:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny za cykl rozmów w trakcie pandemii ze specjalistami pod hasłem „Poranki z psychologiem”.
 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie Sztuki” za projekt pod hasłem „Prezentuj się lokalnie”.

Laureatem i zdobywcą nagrody pieniężnej w  wysokości 2.000,00 oraz statuetki w kategorii projekt społeczny została:

 • Fundacja Badań Społecznych za bajkoterapię dedykowaną najmłodszym odbiorcom pod nazwą  „Słowa w koronie”, która poruszając tematy radzenia sobie
  z trudnościami wywołanymi pandemią pomogła dzieciom zrozumieć sytuację oraz nabyć pozytywne wzorce radzenia sobie ze stresem.

Wyróżnienie specjalne dla:

 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzony przez fundację Sektor 3 i Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Szczeciński Inkubator Kultury animowany przez stowarzyszenie Media Dizajn.

To właśnie oni wspólnie  z miastem rozwijają świadome społeczeństwo obywatelskie. To w ich siedzibach każdy mieszkaniec uzyska pomoc w zakresie działalności w trzecim  sektorze, a liczne organizacje pozarządowe mają tam swoje siedziby. Powstały aby rozwijać potencjał istniejących i wzmacniać rozwój nowo powstałych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych a także lokalnych inicjatyw.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl