EcoGenerator z koncesjami na energię elektryczną i wytwarzanie ciepła

12:19
EcoGenerator Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Urząd Regulacji Energetyki udzielił EcoGeneratorowi w Szczecinie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz na wytwarzanie ciepła.

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie złożył wniosek o udzielenie koncesji 10 listopada 2017 roku, wskazując, że:

– energia elektryczna i ciepło będą wytwarzane w kogeneracji
– maksymalna moc elektryczna instalacji wynosi 15,481 MW
– maksymalna moc cieplna instalacji wynosi 58,34 MW (2 x 29,17 MW)
– wnioskowanym okresem obowiązywania koncesji jest 10 lat.

Na podstawie dostarczonych dokumentów Urząd Regulacji Energetyki stwierdził, że EcoGenerator ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz że zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych.

Od listopada 2017 do końca lutego br. EcoGenerator, działając na podstawie promesy Urzędu Regulacji Energetyki, przyjął 20 tys. odpadów komunalnych (blisko 18 tys. z nich zamienił w energię elektryczną i cieplną).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl