Dom dla absolwenta – wkrótce rusza nabór!

09:01
Dom dla absolwenta
źródło: canva.com

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza nabór chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań na wynajem, które znalazły się w programie „Dom dla absolwenta”. Jakie grupy zawodowe są najlepiej punktowane i jakie warunki trzeba spełnić?

Dom dla absolwenta – kto ma największe szanse?

Wnioski mogą składać przedstawiciele kilkunastu grup zawodowych. Są to m.in. absolwenci wzornictwa, sztuki mediów, nauczyciele (w szczególności przedmiotów ścisłych), lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, informatycy, biotechnolodzy, fizycy, astronomowie, pracownicy branży morskiej, filolodzy, tłumacze oraz ekonomiści. W ofercie znalazły się mieszkania o powierzchni powyżej 40 metrów kwadratowych. Trzy z nich znajdują się na ul. Józefa Romana, a jedno na ul. Flaminga.

Jak złożyć wniosek?

Chętni powinni złożyć wniosek osobiście w terminie od 11 do 21 kwietnia 2023 roku w godz. 10:00 – 16:00 w biurze Szczecińskiego TBS, które znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2. Wnioski, które zostaną złożone w inny sposób (np. z pomocą poczty kurierskiej, poczty elektronicznej itp.) nie będą rozpatrywane.

Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest ograniczony dla osób, które spełniają kryteria opisane w programie mieszkaniowym „Dom dla absolwenta”. STBS zaznacza, że jeśli liczba wniosków przewyższy liczbę dostępnych mieszkań – o zakwalifikowaniu do programu zadecyduje liczba przyznanych punktów. W sytuacji, kiedy taką samą liczbę punktów uzyska dwóch (lub więcej) wnioskodawców decydować będzie losowanie.

Jakie dokumenty będą niezbędne?

Formularz wniosku można pobrać na stronie ze strony STBS lub odebrać go osobiście z biura. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od uczestnika programu. Są to m.in. wskazanie parametrów lokalu, o który ubiega się wnioskodawca, dokument potwierdzający ukończenie studiów lub szkoły średniej, zaświadczenie od pracodawcy o dochodach za ostatnie 3 miesiące, zaświadczenie z US o dochodzie osiągniętym w 2022 roku oraz dokument potwierdzający wysokość składki zdrowotnej wniesionej w 2022 roku, deklarację o uzyskanych dochodach za 2022 rok, zaświadczenie o zatrudnieniu (lub prowadzeniu działalności), oświadczenie o niedysponowaniu prawem do innego lokalu, oświadczenie o opłacaniu podatku dochodowego w Szczecinie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające możliwość świadczenia pracy na terytorium RP.

Oprócz tego spełnione muszą zostać odpowiednim dochodem miesięcznym. Każdy zawód i stopień studiów mają przypisaną liczbę punktów, które po zsumowaniu będą decydować o przyznaniu mieszkania.
Szczegóły można znaleźć na stronie stbs.pl lub pod numerem tel.: 91 430 91 34.

Wnioski i więcej informacji – TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl