Dawna siedziba szczecińskiej Filharmonii zmieni się w salę sesyjną. Umowa z wykonawcą podpisana

Urząd Miasta Szczecin podpisał z firmą Sarmata umowę na „Przebudowę pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego”. Warta 16,2 mln zł inwestycja ma być gotowa w pierwszej połowie 2021 roku. 

Przystosowanie byłej siedziby szczecińskiej filharmonii do potrzeb Rady Miasta to pierwszy etap przebudowy zachodniego skrzydła Urzędu Miasta. Dawna sala koncertowa zmieni się w salę sesyjną, z której będą mogły korzystać również stowarzyszenia, instytucje i grupy mieszkańców. W jej bezpośrednim sąsiedztwie powstaną pomieszczenia Biura Rady Miasta.  Projekt przewiduje również udrożnienie jednej z dwóch klatek schodowych (od strony ul. Felczaka), tak by spełniała wymagania drogi ewakuacyjnej. Osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony dostęp do budynku za pomocą windy obsługującej trzy kondygnacje.

Wśród głównych zadań do zrealizowania przez wykonawcę są m.in. demontaż sceny, zaplecza oraz boazerii naściennej, wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia, sieci komputerowej i sieci wodno-kanalizacyjnej, a także montaż fasadowej ściany szklanej wewnętrznej na profilach aluminiowych.

W dalszej perspektywie miasto planuje drugi etap przebudowy skrzydła zachodniego magistratu, który obejmie realizację Sali Ślubów oraz rewitalizację przylegającego do niej ogrodu (będą mogły się w nim odbywać ceremonie plenerowe). Te działania będą jednak możliwe dopiero po zakończeniu prac na pierwszym piętrze.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl