Kolejne utrudnienia na ulicy Drozdowej

Szczecin

14:21

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie informuje, że 16 października br. (środa) rozpocznie się kolejny etap pracy na ulicy Drozdowej. Będzie się to wiązało z nowymi utrudnieniami w ruchu, tym razem na odcinku od ul. Szerokiej do skrzyżowania z ul. Żyzną. 

Wymieniony wyżej odcinek zostanie zamknięty, ale z możliwością dojścia i dojazdu dla mieszkańców przyległych posesji oraz dojazdu służb komunalnych.

Przypominamy, że zakres robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi, chodnika oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej w Szczecinie” obejmuje odcinek o długości około 580 m — od skrzyżowania z ulicą Wronią do skrzyżowania z ulica Żyzną. Tu pojawi się droga o szerokości 5,5 m wraz z obustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej. Druga część to fragment około 160 m — od skrzyżowania z ulica Żyzną do skrzyżowania z ulica Szeroką. W tym wypadku wykonawca wybuduje z kostki betonowej ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,0 m. W ramach zadania zostanie także przebudowana sieć wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna. Pojawi się również nowe oświetlenie uliczne.

Zadanie realizowane jest przez dwóch zamawiających — ZDiTM oraz ZWiK. Z wykonawcą, firmą KRISTONE Krystian Suda, została podpisana umowa na kwotę 3 567 188,37 zł brutto.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie