Stargard wyremontuje XIII-wieczne mury obronne przy ulicy Klasztornej

Stargardowi udało się pozyskać prawie 1 000 000 zł dofinansowania na remont XIII-wiecznych murów obronnych wzdłuż ul. Klasztornej. Wszystkie prace powinny zostać wykonane jeszcze w tym roku. 

Pieniądze pozwolą m.in. odbudować fragment obwarowań i zaizolować część podziemną. To ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wzmocnienie uszkodzonych miejsc.

Prace przy cennych historycznie obiektach wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków, ale przede wszystkim naprawdę znaczących wydatków. Co roku zabezpieczamy w budżecie miasta środki na ten cel, jednak to kropla w morzu potrzeb. Konsekwentnie wciąż szukamy zewnętrznych źródeł finansowania, które w znaczący sposób pomagają nam w ratowaniu tego dziedzictwa kulturowego. Naszą skuteczność w tym zakresie pokazuje właśnie najbliższa inwestycja w mury przy ul. Klasztornej. Jestem przekonany, że następne etapy są kwestią czasu – mówi prezydent Rafał Zając.

Wzdłuż ul. Klasztornej odbudowany zostanie fragment murów o długości ponad 30 m. Posłuży do tego odzyskany i oczyszczony kamień oraz historyczna cegła gotycka. Na całej długości obwarowań w tym miejscu wykonana będzie izolacja części podziemnej. Fundamenty dwóch czatowni zostaną wzmocnione. W ramach inwestycji konstrukcja muru będzie ustabilizowana. Istniejące pęknięcia zostaną zszyte stalowymi prętami.

Dofinansowanie na remont murów wzdłuż ul. Klasztornej pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl