Regionalne Centrum Kryzysowe w Stargardzie udzieliło wsparcia już 500 osobom!

Już ponad  500 osób skorzystało z usług Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie. W czwartek, 21 lipca 2022 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz spotkał się z kadrą tego punktu.

Punkt w Stargardzie działa od początku roku 2021 r. Do tej pory mieścił się w pomieszczeniach zastępczych, ale od początku czerwca 2022 r. pomoc udzielana jest już w wyremontowanych pokojach przy ul. Składowej 2a w Stargardzie.

Od początku działalności 10-osobowa kadra stargardzkiego punktu udzieliła wsparcia ponad 500 osobom! Były to wizyty stacjonarne, wizyty mobilnego zespołu w miejscu zdarzenia bądź zamieszkania, zajęcia w Klubie Samopomocy. Wsparcia udzielał psycholog, pedagog oraz terapeuci.

RCK w Stargardzie  działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Strona internetowa punktu TUTAJ

Kontakt telefoniczny: 
531 248 692 ;
531 248 496,
E-mail:
rck@powiatstargardzki.pl
Kontakt osobisty: ul. Składowa 2a, Stargard.

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
 
Powiat Stargardzki na prowadzenie punktu otrzymał dofinansowanie w ramach projektu w wysokości 3 040 000 zł.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”

Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Świdwińskim, Wałeckim i Stargardzkim.

Chcielibyśmy, żeby w każdym powiecie powstała co najmniej jedna tego typu placówka, bo potrzeb społecznych, potrzeb psychologicznych, ludzi w kryzysach mamy co raz więcej i nic nie wskazuje, żeby ta liczba się zmniejszała. Każdej osobie należna jest pomoc, każdej osobie należne jest wsparcie w trudnej sytuacji i bardzo się cieszę, że nasi samorządowcy coraz lepiej to czują i chcą w partnerstwie z nami budować takie instytucje. To jest bardzo ważne, abyśmy nie zgubili ani jednej osoby przez naszą ignorancję albo udawanie, że nie ma problemu – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

RCK przy ul. Składowej 2a w Stargardzie to jeden z sześciu takich punktów na mapie Pomorza Zachodniego. Pozostałe działają w: Kołobrzegu, Świdwinie, Wałczu, Myśliborzu i Drawsku Pomorskim.

W tych punkach osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. Sytuację taką może spowodować poważny wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu przypadkach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

W ramach projektu i pracy w RCK-ach zaplanowano też  animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi. Organizowane są też szkolenia i tematyczne warsztaty  dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, służba zdrowia, sądownictwo, policja) oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl