Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”

Laureatami konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zostali: Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, Miasto Stargard, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz animatorka Joanna Pałka.

Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas dzisiejszej konferencji „Nowe wyzwania w ekonomii społecznej” w Policach. Wybrała ich powołana przez marszałka kapituła na podstawie zgłoszeń przesłanych m.in. przez laureatów poprzednich edycji konkursu, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe.

Tytuł „Lidera Ekonomii Społecznej” mogą otrzymać osoby i podmioty efektywnie promujące ideę ekonomii społecznej. Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach: Samorząd przyjazny ekonomii społecznej, Podmiot ekonomii społecznej, Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna) i Przyjaciel ekonomii społecznej (podmiot prywatny).

W kategorii Podmiot ekonomii społecznej nagrodę główną otrzymało Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, która aktywizuje osoby długotrwale bezrobotne, niewykwalifikowane i wychodzące z uzależnień, dając im zatrudnienie w restauracji „Włoski Ogród” czy pokojach gościnnych „Park pokoje”.

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano Stowarzyszeniu Hobbiton, które  prowadzi wioskę tematyczną  w Sierakowie Sławieńskim i Stowarzyszeniu Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.

Samorządem przyjaznym ekonomii społecznej zostało wybrane Miasto Stargard, które m.in. rozszerzyło zakres działań podejmowanych przez Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W tym roku Centrum zainicjowało powstanie Akademii Rozwoju Umiejętności Projektowych, w której odbywają się spotkania z ekspertami na temat pozyskiwania środków zewnętrznych przez III sektor. Miasto wspiera też działania na rzecz osób starszych (jako czwarte miasto w Polsce zostało włączone do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO).

Wyróżnienie otrzymał Powiat Wałecki (od lat wspiera rozwój podmiotów ekonomii społecznej) i Gmina Sławno (m.in. za projekt „Centrum Integracji Społecznej w Ryszczewie).

Tytuł Przyjaciela Ekonomii Społecznej został przyznany Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. m.in. za realizację projektu Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Animatorem Ekonomii Społecznej wybrano Joannę Pałkę, liderkę społeczną, która przyczyniła się do powstania Spółdzielni Socjalnej z udziałem Gminy Karlino i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań.

Wyróżnienie w tej kategorii przypadło w udziale Dorocie Róży Chałat, animatorce w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl