Zakończyła się rewitalizacja parku dworskiego w Karlinie

Zabytkowy park przy ul. Waryńskiego w Karlinie przeszedł prawdziwą metamorfozę. Renowacja rozciągającego się na powierzchni 1,6 ha pomiędzy rzekami Parsętą i Młynówką obszaru była możliwa dzięki środkom unijnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W sobotę, 11 grudnia 20021 roku nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej przestrzeni miejskiej. W uroczystości udział wziął burmistrz Waldemar Miśko i wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Prace renowacyjne trwały od marca br. Najpierw uporządkowano teren parku, powstały alejki, rozebrano starą kładkę nad kanałem Młyńskim, w miejsce której zamontowano nową. Cały obszar oświetlono, wybudowano plac zabaw, pojawiła się rzeźba plenerowa z brązu przedstawiająca sylwetki gęsi w kolejnych fazach wzlotu, a także dokonano nasadzeń zieleni.

Teraz będzie to miejsce, gdzie mieszkańcy spędzą miło czas. Infrastrukturę zaplanowano bowiem na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy dzieci – mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Koszt inwestycji Gminy Karlino wyniósł 2,2 mln zł. Prawie 1,9 mln zł przekazał Urząd Marszałkowski. To unijne fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt zrealizowano w ramach Osi 9 RPO WZ 2014-2020 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl