Nabór uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach

Czy Twoi bliscy wymagają dodatkowej opieki z powodu złego stanu zdrowia, zaawansowanego wieku lub niepełnosprawności?

Nie masz wystarczającej ilości pieniędzy, aby samodzielnie zapewnić im usługi opiekuńcze? A może sam potrzebujesz opieki?

Jeżeli na dwa powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco, to masz teraz okazję do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w Dziennym Domu Pomocy Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

Poniżej możesz zobaczyć spot promujący Dzienny Dom Pomocy Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach:

Co oferuje Dzienny Dom Pomocy? Jakie są w nim warunki?

Budynek Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17, został niedawno wyremontowany. Z pomocy w ciągu dnia może korzystać 30 osób.

W okresie od września 2021 r. do końca grudnia 2022 r., Dzienny Dom Pomocy, będzie:

 • zaspokajał potrzeby życiowe i gwarantował stworzenie miejsca do przyjemnego i bezpiecznego spędzania czasu;
 • świadczył usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, pomagał w utrzymaniu higieny osobistej;
 • oferował co najmniej dwa posiłki w ciągu dnia:
 • prowadził zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne oraz wspomagające pod względem ruchowym;
 • gwarantował udział podopiecznych w imprezach kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych. Będą mogli oni również korzystać z książek i z środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet);
 • pomagał w rozwinięciu i/lub wzmocnieniu aktywności oraz samodzielności życiowej.

Kto może zgłosić się do Dziennego Domu Pomocy?

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby zamieszkujące na terenie jednego z następujących powiatów: polickiego, gryfińskiego i stargardzkiego lub miasta Szczecina, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Trzecim kryterium jest niesamodzielność spowodowana przez wiek, kondycję zdrowotną lub niepełnosprawność. Dodatkowo z tych usług mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które miesięcznie nie zarabiają/otrzymują więcej niż 150 % właściwego kryterium dochodowego.

Jak się skontaktować?

Każdy, kto chciałby skorzystać z usług w Dziennym Domu Pomocy Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach, powinien się skontaktować z przedstawicielami Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”. Telefony: 504 019 976 lub 500 892 960.

Informacje dotyczące naboru znajdują się również na stronie stowarzyszenia.

Wymaganie dokumenty do wzięcia udziału w naborze to:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • oświadczenie o dochodach;
 • oświadczenie uczestnika projektu;
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie;
 • oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku;
 • wzór kontraktu trójstronnego.

Linki do dokumentów:

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.6„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”. Projekt Nr RPZP.07.06.00-32 K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.”

Całkowita wartość projektu wynosi 5 231 259,15 zł, w tym dofinansowanie z EFS 4 867 709,15 zł oraz wkład własny Lidera Projektu 363 550,00 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl