Zachodniopomorska Policja i WOPR otrzymają środki z RPO

10:00

Powodzie, osuwiska, pożary lasów, zamiecie śnieżne, wichury – podczas takich zjawisk dla służb ratowniczych liczy się każda sekunda. Dzięki środkom z  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Zachodniopomorska Policja i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wzbogacą się m.in. o specjalistyczny sprzęt, który poprawi bezpieczeństwo w regionie.

Od kilku dni mamy potężną cofkę na Bałtyku i widzimy jak się zachowuje delta Odry. W takim momencie widzimy jak potrzebne jest wsparcie dla naszych partnerów, bo tak określam Zachodniopomorską Policję i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Tworzymy dobre partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa, bo to wsparcie będzie wykorzystywane również w pracy codziennej – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki środkom z RPO 2014-2020 Zachodniopomorski WOPR opracuje i wdroży innowacyjny w skali kraju System Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi. W ramach projektu powstanie m.in. aplikacja wykorzystująca dane o rozmieszczeniu ratowników, stworzone zostaną dynamiczne mapy pozwalające na tworzenie scenariuszy wzrostu poziomu morza, a dzięki 14 stacjom i 36 radiotelefonom działanie WOPR znacznie się przyspieszy. Wartość projektu WOPR to 1 397 527,00 zł., z czego 1 187 527,00 zł. stanowi dofinansowanie. Projekt będzie zrealizowany do końca przyszłego roku.

Dziękuję za te bardzo nam potrzebne środki. Tym bardziej, że dostrzegliście iż nasz projekt przewyższał alokację, a mimo to udało się znaleźć dla nas pieniądze. Ten zastrzyk pozwoli nam na pokrycie ponad 90% regionu łącznością cyfrową. Czas wysłania ratowników skracamy o ponad 30%. A co najważniejsze, będziemy mogli przewidywać zagrożenia i dzięki temu reagować z wyprzedzeniem mobilizując odpowiednią ilość sił i środków  – wyjaśniał Prezes Zachodniopomorskiego WOPR Tomasz Zalewski.

Z kolei zachodniopomorska Policja wzbogaci się o specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych wynikających m.in. ze zmian klimatycznych. Całkowita wartość projektu, który będzie zrealizowany do końca tego roku  to 546 448,33 zł., z czego kwota dofinansowania to 464 481,07 zł.

Część sprzętu trafi do jednostki prewencji, bo są to siły, które rozmieszczamy po województwie. W znacznej mierze sprzęt będzie rozlokowany po jednostkach terenowych: Koszalin, Świnoujście, Gryfino, Stargard i Goleniów – powiedział Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie Jacek Cegieła.

Środki dla beneficjentów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla którego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie inwestycji proekologicznych.

Łączna alokacja dla WFOŚiGW przekracza 195 mln euro. Z tych środków beneficjenci mogą pozyskać dofinansowanie projektów związanych z gospodarką wodno – ściekową, gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii, termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, wspieraniem nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody, edukacją ekologiczną i innymi.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego