Wybory samorządowe 2024. Co warto wiedzieć?

W niedzielę, 7 kwietnia br., w całym kraju odbędą się wybory samorządowe. Polacy wybiorą radnych rad miejskich i powiatu, sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Głosowanie w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy mogą głosować pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Każdy głosuje w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

W stałym obwodzie głosowania zostanie ujęty:

  • wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie składał wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz
  • wyborca ujęty na własny wniosek w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców;

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

Wyborca z niepełnosprawnościami może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym celu powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jedynie w przypadku gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami położonego w innym okręgu wyborczym.

Wniosek należy złożyć do 4 kwietnia 2024 r. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Kogo wybieramy?

Polacy wybiorą radnych rad miejskich i powiatu, sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Gmina

Powiat

Województwo

Gdzie znajduje się mój obwód wyborczy?

Wszelkie obwody wyborcze w województwie zachodniopomorskim znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. 

Głosowanie odbędzie się 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00.

Zobacz także:

Wybory samorządowe – głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

 

Wybory samorządowe 2024: listy kandydatów

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl