Ruszyła rekrutacja do Młodzieżowej Rady Ekologicznej

Rozpoczął się nabór do Młodzieżowej Rady Ekologicznej. Mogą w niej zasiąść osoby w wieku 13-21 lat, które chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz ochrony środowiska. 

Młodzieżowa Rada Ekologiczna to ogólnopolska inicjatywa społeczno-edukacyjna pod patronatem ministra środowiska, w której skład wejdą 32 osoby z całej Polski. Celem jej działań będzie poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez promowanie idei zrównoważonego rozwoju i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Rada będzie mogła przedstawiać propozycje nowych rozwiązań oraz wyrażać opinię na temat działań administracji rządowej w zakresie środowiska (w szczególności planowanych zmian w polityce, strategiach i legislacji).

Rekrutacja trwa do 9 września br. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl