Poprawi się kolejowy dostęp do portów w Szczecinie i Świnoujście. Trwa realizacja inwestycji za ok. 1,5 mld zł

Za niecałe dwa lata porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu będą mogły obsłużyć dłuższe i cięższe pociągi towarowe, a przewoźnicy znacznie skrócą czas załadunku i rozładunku towarów. Umożliwi to trwająca przebudowa infrastruktury na stacjach Szczecin Port Centralny i Świnoujście. 

Ogromną inwestycję prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a wykonawcą prac jest firma Torpol S.A. Umowy dotyczące realizacji zadania zostały podpisane 29 lipca 2019 r. na terenie portu w Szczecinie.

Zakres prac obejmuje m.in. ułożenie blisko 100 km torów i sieci trakcyjnej, wymianę 285 rozjazdów, montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem, a także przebudowę 12 przejazdów kolejowo-drogowych w Szczecinie oraz 10 w Świnoujściu. W stolicy Pomorza Zachodniego zostanie przebudowany również most nad rzeką Parnicą oraz trzy wiadukty kolejowe.

Na stacji Szczecin Port Centralny montowane są sygnalizatory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Układane są setki metrów kabli. Wykonawca stawia słupy i bramki – elementy konstrukcji, na których rozwieszana będzie nowa sieć trakcyjna. Budowane są nowe tory. Montaż nowych elementów linii kolejowej poprzedziło rozebranie i usunięcie 25 km starych torów i 78 rozjazdów. Działają specjalistyczne pociągi do usuwania i montażu sieci trakcyjnej. Pod torowiskiem wzmacniany jest grunt, co pozwoli na sprawny przejazd cięższych pociągów towarowych. Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do i z portu zapewni modernizacja mostu kolejowego i trzech wiaduktów – informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

Z kolei na stacji Świnoujście wykonawca zdemontował 12 kilometrów starych torów i 35 rozjazdów. Pojawiły się już nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz pierwsze konstrukcje pod nową sieć trakcyjną. Trwają także prace przy wzmocnieniu terenu pod linią oraz odwodnieniu układu torowego, co zapewni dobre utrzymanie drogi kolejowej.

Realizacja zadania zapewni dojazd do portów pociągom o długości nawet 750-metrów i obciążeniu 221 kN na oś. Dzięki temu zwiększą się możliwości przeładunkowe obu stacji, a składy towarowe będą obsługiwane szybciej i sprawniej.

Warta ok. 1,5 mld zł inwestycja ma być gotowa w połowie 2022 roku. Projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” otrzymał 510 mln zł dofinansowania z unijnego instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.

dostęp kolejowy port Szczecin Świnoujście inwestycja PKP PLK
Fot. Materiały PKP PLK
dostęp kolejowy port Szczecin Świnoujście inwestycja PKP PLK
Fot. Materiały PKP PLK
dostęp kolejowy port Szczecin Świnoujście inwestycja PKP PLK
Fot. Materiały PKP PLK
dostęp kolejowy port Szczecin Świnoujście inwestycja PKP PLK
Fot. Materiały PKP PLK
dostęp kolejowy port Szczecin Świnoujście inwestycja PKP PLK
Fot. Materiały PKP PLK
dostęp kolejowy port Szczecin Świnoujście inwestycja PKP PLK
Fot. Materiały PKP PLK

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl