Program „Moja Woda” – zyskaj dotacje na przydomową retencję

10:15
Program
Fot. WFOŚiGW w Szczecinie

Program o nazwie „Moja Woda” został uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Polsce, aby łagodzić skutki suszy oraz przeciwdziałać podtopieniom budynków. W ramach tego programu, właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę.

Dofinansowanie jest udzielane przez fundusze wojewódzkie i może wynieść do 6 tys. zł na utworzenie systemów retencji wód opadowych na prywatnych posesjach.

Celem programu „Moja Woda” jest ochrona zasobów wody w Polsce poprzez zwiększenie retencji wody przy budynkach jednorodzinnych i gospodarczych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody deszczowej i roztopowej. W ten sposób, woda z posesji nie jest odprowadzana na zewnątrz (np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place), ale jest wykorzystywana do podlewania roślin w ogrodach i innych celów gospodarczych.

W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

Zatrzymywanie wody opadowej ma kluczowe znaczenie dla walki ze skutkami susz.

Program jest realizowany we współpracy z funduszami wojewódzkimi, które przekazują dofinansowanie właścicielom nieruchomości na instalacje do zatrzymywania deszczówki na terenie posesji. Dofinansowanie może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Inwestycje obejmują zakup i montaż instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach oraz retencjonowania w gruncie i na dachach.

Poprzednie edycje programu „Moja Woda” spotkały się z dużym zainteresowaniem Polaków, a budżet programu na kolejne edycje został znacząco zwiększony. Ogłoszona w 2020 r. pierwsza edycja programu „Moja Woda” cieszyła się ogromną popularnością wśród Polaków. Podobnie było w 2021 r. Pierwszy budżet programu opiewał na 100 mln zł, a na drugą edycję programu MKiŚ skierowało już ponad 136 mln zł.

Program ma na celu zbudowanie wielu przydomowych instalacji retencyjnych, co pozwoli na zagospodarowanie dużej ilości wody opadowej i roztopowej rocznie, minimalizując skutki suszy i lokalnych podtopień. Zobacz więcej …

Program "Moja Woda"
Fot. WFOŚiGW w Szczecinie
Program "Moja Woda"
Fot. WFOŚiGW w Szczecinie
Program "Moja Woda"
Fot. WFOŚiGW w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl