Pomorze Zachodnie solidarne z niepodległą Ukrainą

W poniedziałek (21.02.22.) w urzędzie marszałkowskim odbyła się specjalna narada z przesłaniem: „Pomoc dla Ukrainy”. Marszałek Olgierd Geblewicz i członkini zarządu województwa Anna Bańkowska rozmawiali z dyrektorami wydziału Zdrowia UMWZ i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a następnie spotkali się z Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie Henrykiem Kołodziejem oraz przewodniczącym szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce Janem Syrnykiem.

Tematem spotkania była sytuacja na Wschodzie – zagrożenie rosyjską agresją, możliwości udzielenia pomocy Ukrainie i jej obywatelom, wsparcie w obszarze ochrony zdrowia, organizacja pomocy humanitarnej.

Wyrażamy solidarność z niepodległą Ukrainą, dyskutowaliśmy o możliwych scenariuszach, chcemy być na różne ewentualności przygotowani. Myślimy o wsparciu medycznym na bazie marszałkowskich szpitali i wyposażeniu oddziału jednej z ukraińskich jednostek ochrony zdrowia – zadeklarował marszałek Olgierd Geblewicz.

Województwo Zachodniopomorskie jest gotowe przekazać na Ukrainę jeden z ambulansów WSPR oraz zapewnić schronienie uchodźcom.

Marszałek wyjaśnił, że możliwa jest szersza pomoc w zakresie spraw społecznych dla ukraińskich uchodźców, jeżeli byłaby potrzebna. Chodzi m.in. o programy i fundusze znajdujące się w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który mógłby przekazywać środki  – na systemowe rozwiązania – w ramach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Wzmacniany ma być również zachodniopomorski wolontariat  – jak podkreślił Olgierd Geblewicz – „na rzecz naszych ukraińskich przyjaciół”.

Marszałek zaznaczył, że rodzaj i zakres wsparcia zostaną uzgodnione z Ambasadą Ukrainy w Warszawie. Ponieważ np. przekazanie sprzętu medycznego najszybciej można zorganizować właśnie drogą dyplomatyczną.

Organizacja pomocy humanitarnej, np. przygotowanie miejsc schronienia dla uchodźców, będzie odbywała się we współpracy z administracją rządową, czyli wojewodą.

Sprawdzamy i inwentaryzujemy naszą bazę noclegową, która mogłaby służyć w razie potrzeby uchodźcom z Ukrainy. Chodzi przede wszystkim o uzdrowiska w Kołobrzegu i Świnoujściu czy mieszkania wspomagane – wyjaśniła członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Dodała, że wkrótce zostaną przedstawione konkretne liczby i lokalizacje miejsc noclegowych, które można by udostępnić uchodźcom. Jednym z potencjalnych miejsc schronienia jest np. internat szkoły mniejszości ukraińskiej w Białym Borze.

Jan Syrnyk ze Związku Ukraińców w Polsce przypomniał, że akcja humanitarna ze Szczecina „Razem pomóżmy Ukrainie” jest prowadzona od dziewięciu lat.

Chciałbym zwrócić uwagę na jedno, najważniejsze: my nie pomagamy Ukraińcom, tylko obywatelom Ukrainy. Pomagamy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. To są Ukraińcy, Tatarzy, Polacy, Bułgarzy, Rosjanie. Nikomu nie odmawiamy – podkreślił przewodniczący szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl