Nowe wiadomości w sprawie budowy szkoły na Warszewie

Na początku miesiąca, a dokładnie 7 lutego radny Łukasz Kadłubowski wystosował do Prezydenta Miasta kolejną już interpelację w sprawie budowy nowej szkoły na Warszewie. 21 lutego wpłynęła odpowiedź Zastępcy Prezydenta, Michała Przepiery, z której wynika iż procedura przetargowa planowana jest na marzec.

Przypomnijmy, placówka miała być gotowa we wrześniu 2020 roku, ale Miasto odstąpiło od umowy z firmą Polaqua, ponieważ postęp prac, a także ich jakość była niezadowalająca. Naliczone zostały kary umowne w wysokości 10% wartości całego kontraktu (5,88 mln zł) oraz kary z tytułu nienależytego wykonania obowiązków (6,68 mln zł).

W maju 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dokończenie zadania: Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej. Termin wykonania umowy minął 7 lutego 2022 roku w związku z tym radny Łukasz Kadłubowski wystosował interpelację, prosząc o przedstawienie najważniejszych informacji w zakresie budowy nowej szkoły z uwzględnieniem odpowiedzi na następujące pytania:

  • kiedy planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac?
  • jaki planowany będzie termin wykonania prac?

21 lutego 2022 roku wpłynęła odpowiedź na interpelację radnego, informacji udzielił Zastępca Prezydenta Miasta Michał Przepiera. Dowiadujemy się z niej, że Projektant przekazał dokumentację projektową na dokończenie zadania 7 lutego br. Aktualnie trwa sprawdzanie owej dokumentacji. Uruchomienie procedury przetargowej planowane jest na marzec, zaś podpisanie umowy z Wykonawcą to lipiec/sierpień 2022 roku.

Pełna treść interpelacji TUTAJ.

ZOBACZ TAKŻE:

Czy nowa szkoła na Warszewie będzie gotowa na rok szkolny 2022/23?

Nowa szkoła na Warszewie: Miasto nie jest w stanie podać terminu naboru

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl