Naukowcy z IGB tropią potencjalnie toksyczne glony

Naukowcy z Instytutu Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa Śródlądowego Leibniza (IGB) w Berlinie od dziesięcioleci monitorują Odrę, badając ją pod kątem ekologii. Rozpoczęli też swoje własne badania w odniesieniu do aktualnej katastrofy ekologicznej.

Pobrane próbki wody z Odry przeanalizowali, biorąc pod uwagę występowanie glonów, ponieważ niektóre z nich wytwarzają toksyczne substancje. Stwierdzono ponad 100 000 komórek Prymnesium parvum na mililitr. Następstwa działania toksyn produkowanych przez owe glony są szczególnie groźne dla ryb lub małż, a także dla płazów.

Obecność alg to tylko wstępne wnioski dotyczące przyczyny katastrofy, zdaniem niemieckich badaczy mogło dojść do połączenia kilku różnych czynników. Wśród nich wymieniają działania człowieka, które wpływają na zmiany klimatu, takie na przykład jak susze. Te z kolei wiążą się z niskim poziomem wód, tlenu, a zbyt wysoką temperaturą wody. Konsekwencją zaś niskiego poziomu wody jest wzrost stężenia szkodliwych substancji, które zagrażają ekosystemowi w zbiornikach wodnych.

Zdaniem naukowców z IGB renaturacja rzek (czyli najkrócej rzecz ujmując przywrócenie im naturalnego stanu) jest najlepszą profilaktyką kryzysową. Jak oświadczył Instytut IGB należy opracować konkretny plan działania, jak pomóc Odrze po tej katastrofie ekologicznej, oferując przy tym swoje doświadczenie badawcze w zakresie ekologii wodnej.

Katastrofa ekologiczna na Odrze: naukowcy z IGB tropią potencjalnie toksyczne glony – całość przeczytasz TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl