Dla Szczecina i większości większości województwa zachodniopomorskiego na wtorek (30 maja br.) został wydany stopień drugi zagrożenia ze względu na ryzyko wystąpienia silnego i porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu, opadów gradu, w mniejszym stopniu ze względu na ryzyko powstania trąby powietrznej. Najsilniejsze burze przewidywane są w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Prognozuje się powstanie początkowo pojedynczych komórek burzowych, które zaczną szybko łączyć się w większe struktury wielokomórkowe. W Wielkopolsce oraz na Pomorzu burze do obszaru objętego 2 stopniem zagrożenia wejdą od zachodu i mogą być już uformowane w większą strukturę wielokomórkową w postaci liniowej. Ze względu na korzystniejsze warunki kinematyczne w tych regionach, mogą pojawić się superkomórki burzowe, które będą miały tendencję do dzielenia się (splitting cel). Głównym zagrożeniem ze strony burz będzie silny i porywisty wiatr do 80-90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h, głównie z superkomórek burzowych i układów liniowych. Nie wyklucza się porywów wiatru powyżej 100 km/h, zwłaszcza tych punktowych. Dodatkowo podwyższone wartości PW będą przyczyną intensywnych opadów deszczu do 30-35 mm w czasie trwania zjawiska. Poza obszarami z podwyższonym DLS (południe obszaru 2 stopnia zagrożenia) opady mogą przekraczać 35 mm ze względu na niższą prędkość przemieszczających się komórek. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce istnieje duże ryzyko pojawienia się gradu powyżej 3 cm, lokalnie nawet do 5 cm. Na tym samym obszarze istnieje ryzyko powstania trąby powietrznej, która w przypadku „utworzenia się” z superkomórki burzowej może mieć gwałtowniejszy przebieg. W godzinach późno popołudniowych i wieczornych może dojść do połączenia się burz w dużo większą, liniową strukturą wielokomórkową (MCS). Komórki burzowe będą przemieszczać się głównie w kierunku północno-wschodnim oraz wschodnich, a w przypadku superkomórek z niewielkimi odchyleniami toru, w zależności od jej typu.

Jak będą wyglądać warunki dowiemy się już niebawem. Warto obserwować wtorkową pogodę i rozwój sytuacji, ponieważ powyższy opis jest tylko prognozą o większym lub mniejszym prawdopodobieństwie sprawdzalności.

Źródło: http://lowcyburz.pl