„Młodzi – Młodym”z pomysłem na pomoc w odzyskaniu zdrowia psychicznego

14:52
młodzi młodym
Fot. WZP.PL

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zadecydował o dofinansowaniu tego turnusu w formie „małego grantu”. W piątek, 17 czerwca 2022 r. wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj zorganizował w Koszalinie spotkanie z przedstawicielami organizacji.

Na czym polega pomysł?

Letni wypoczynek daleko od problemów codzienności. Doświadczona kadra psychologów i pomoc w odzyskaniu zdrowia psychicznego. Interesująca inicjatywa terapeutyczna koszalińskiego Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” dla dzieci i młodzieży otrzymał dotację od Urzędu Marszałkowskiego.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” na przełomie czerwca i lipca 2022 roku organizuje letni obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Uczestnicy w czasie wypoczynku w Bieszczadach, razem ze specjalistami i ze swoimi rodzicami, będą wspierać swoje zdrowie psychiczne.

Długoletnia tradycja

Tego rodzaju obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży koszalińskie stowarzyszenie organizuje od ponad 20 lat. Od kilku lat są one przeznaczone również dla młodych ludzi po kryzysach psychicznych. Młodzi ludzie często walczą z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, uzależnieniami behawioralnymi. Nie brakuje osób po próbach samobójczych.

Marta Wołoszyn, prezes Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”, wyjaśnia: Osoby, które w tym roku wezmą udział w obozie zgłosiły się do udziału już na początku tego roku. Są to młodzi ludzie, którzy korzystają z różnych form pomocy oferowanej przez nasze stowarzyszenie lub przebyli stacjonarne leczenie psychiatryczne. Taki wyjazd stanowi uzupełninie realizowanej na co dzień terapii.

Na obozie młodzi ludzie i ich rodzice wezmą udział w zajęciach terapeutycznych i psychoedukacyjnych. Dowiedzą się, jak odnaleźć się w zewnętrznych świecie. Współdziałać oraz współpracować ze sobą. Marta Wołoszyn stwierdza: Nasze obozy to terapia, edukacja, rozwój i wypoczynek. W obozie weźmie udział 40 osób (20 dzieci i młodzieży, 20 rodziców).

Dofinansowanie turnusu

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu tego turnusu w formie „małego grantu”. W piątek, 17 czerwca 2022 r. wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj spotkał się w Koszalinie z przedstawicielami organizacji. Została podpisana umowa dotacyjna. Wartość  dotacji wynosi 10 tys. zł. Złożona przez Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym” oferta wpisuje się w realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w województwie zachodniopomorskim.

Więcej informacji o stowarzyszeniu: https://mlodzi-mlodym.koszalin.pl/

Zadanie skoordynowane przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl