Kolejne zmiany na ulicy Śmiałego

Już w najbliższą środę wprowadzone zostaną zmiany w rejonie przebudowywanych ulic na Turzynie. Wykonawca rozpocznie kolejny etap budowy oficjalnie udostępniając tym samym nowy odcinek jezdni wraz z rondem kierowcom.

Jeden odcinek otwarty, drugi zamknięty

Do ruchu zostanie dopuszczony odcinek Bolesława Śmiałego od Krzywoustego do ronda, łącznie z samym rondem (przejazd dla ulic Żołkiewskiego i Chodkiewicza). Niestety do obecnie zamkniętej części od ronda do ul. Ściegiennego (wraz ze skrzyżowaniem) dojdzie odcinek od Ściegiennego do Jagiellońskiej.

Projekt zakłada przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza. Po przebudowie ulica wciąż będzie dwukierunkowa, zyska jednak zupełnie nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki z ciętych, szarych płyt granitowych.

Poprawa bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ma poprawić „strefa ruchu 30” oraz przejścia „sugerowane”, które będą wyniesione. Na chodniku zostanie wykonanie oznakowanie o fakturze przeznaczonej dla osób niewidomych. Na skrzyżowaniu ulic Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza zaprojektowane zostało minirondo, które będzie posiadać przejezdną wyspę środkową o nawierzchni z kostki kamiennej.

Wokół ronda pojawią się „zielone” wysepki częściowo obsadzone krzewami – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Projekt przewiduje zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu z ul. Żółkiewskiego. Plac stanowić ma obszar rekreacyjny, w tym celu ustawione zostaną ławki, posadzone będą drzewa i krzewy.

Zakres przedsięwzięcia

W ramach prac zaplanowane zostały m.in. przebudowa jezdni oraz istniejących ciągów pieszych, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, budowa nowego oraz przebudowa istniejącego oświetlenia, a także usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Wykonawca, którym jest firma Ben-Kruk złożył wniosek terminowy, który jest związany z przesunięciem zakończenia prac o kolejne dwa miesiące. Aktualnie analizowana jest dokumentacja i argumenty, które przedstawiła firma.

Zadanie „Przebudowa drogi w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego w Szczecinie — ETAP I Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza” realizowane jest przez dwóch zamawiających: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

turzyn przebudowa
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl