Kołobrzeg w finale konkursu na europejską stolicę kultury 2029!

W piątek 27 października o godzinie 16:00 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się konferencja prasowa poświęcona pierwszemu etapowi selekcji miast kandydujących o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Kołobrzeg znalazł się w finale konkursu.


Deklaracje o przystąpieniu do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku złożyło 12 polskich miast: Bielsko – Biała, Bydgoszcz, Jastrzębie – Zdrój, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów, Toruń. W drugiej połowie października odbywały się spotkania preselekcyjne przedstawicieli miast kandydujących. Kołobrzeg miał swoją prezentację we wtorek 24 października o godzinie 15:00.

Źródło: Pomorze Zachodnie

Złożone wnioski aplikacyjne były oceniane przez panel niezależnych ekspertów, który składał się z 10 osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę UE, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch specjalistów wyznaczonych przez MKiDN.

Panel ekspertów uzgodnił krótką listę miast wybranych do etapu selekcji finałowej. Do drugiego etapu przeszły następujące miasta: Lublin, Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg!

– Kołobrzeg wreszcie postawił kulturę na pierwszym miejscu. Chcę, żeby wszystkie wypracowane wnioski i pomysły doczekały się realizacji. Dlatego w projekcie budżetu na rok 2024 znajdą się projekty wykraczające poza dotychczasowe działania miasta w sferze kultury. Dziękuję zespołowi pracującemu nad aplikacją za wysiłek i zaangażowanie oraz wszystkim osobom, które wspierają nasze działania dotyczące kultury w szerokim tego słowa znaczeniu – mówi prezydent Anna Mieczkowska.

Dotychczas tylko dwa polskie miasta: Kraków (w 2000 r.) i Wrocław (w 2016 r.) zostały wyróżnione tym tytułem.

Podstawowym celem naszej pracy było nadanie kierunku rozwoju Kołobrzegu we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami z miasta i regionu. Wypracowane wspólnie programy kontynuujemy i rozwijamy. Zrównoważony rozwój to jest nasz cel i do niego będziemy dążyć wspólnymi siłami – uważa Krzysztof Landsberg, współautor aplikacji i kierownik Laboratorium Kultury Adebar.

Kołobrzeski zespół to: Ilona Grędas-Wójtowicz, Krzysztof Landsberg, Rafał Kolikow, Elżbieta Cherezińska, Jędrzej Wijas, Adam Hok, Jenny Crissey, Katarzyna Koperkiewicz, Daniel Jacewicz, Marcin Jasiński, Kamila Kotowska, Marta Ostapiec, Marek Łoś, Piotr Rybczyński i wiele innych osób, które uwierzyły w ten projekt.

Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg

Europejską Stolicę Kultury 2029 poznamy w połowie 2024 roku

Udział w konkursie stanowił bodziec mający stymulować rozwój środowiska kulturalnego. Szerokie spektrum działań podejmowanych już zimą 2023 roku ma kreować i definiować lokalną społeczność, służyć wzmacnianiu więzi wśród mieszkańców, zwiększać udział kultury w życiu społecznym miasta oraz wspierać turystykę kulturową.

Jednym z wiodących aspektów analizowanych przy tworzeniu aplikacji jest poprawa atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych poprzez działania kulturalne oraz wspieranie powstawania nowych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego, np. Adebar.

Źródło: Pomorze Zachodnie

W planach przekazanie przez miasto kolejnych obiektów w ręce ludzi kultury, stowarzyszeń, fundacji, muzeów, instytucji kultury. Wśród proponowanych obiektów znajdują się: Baszta Lontowa, przepompownia nad Parsętą, Latarnia Morska, węzeł cieplny wraz z parkiem i obiekty przy porcie rybackim. Na początku listopada odbędzie się spotkanie Społecznej Rady Kultury.

Co teraz? Przed Kołobrzegiem okres zintensyfikowanych działań i pracy, bowiem selekcja finałowa zaplanowana jest wstępnie na połowę 2024 roku. Wtedy też poznamy Europejską Stolicę Kultury w 2029 roku. Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny, realizuje też własne inwestycje, które mają przyczynić się do jego rewitalizacji i wspomóc długoterminowy rozwój nie tylko artystyczny, ale także społeczny czy gospodarczy.

Tytuł mogą otrzymać tylko dwa miasta: jedno z Polski, drugie ze Szwecji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl