Wystartował nabór do Dziecięcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha!

Rusza kolejny nabór do Dziecięcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińskiej Szkoły Jungów. Zgłoszenia można wysyłać do 15 listopada 2023 r.

W zajęciach, które rozpoczynają się w listopadzie, uczestniczyć będzie dwadzieścioro dzieci w wieku od 10 do 13 lat. W roku szkolnym 2023/2024 zaplanowano 8 spotkań, które odbywać się będą co miesiąc w sobotę. Z powodu ograniczonej liczby miejsc dwudziestka uczestników wyłoniona będzie spośród nadesłanych zgłoszeń w wyniku losowania. Nabór trwa od 1 do 15 listopada 2023 r. Mail zwrotny z informacją o wynikach rekrutacji przesłany zostanie do 20 listopada.

Celem działania Uniwersytetu jest między innymi: wzbogacanie wiedzy i umiejętności, popularyzacja nauki i promocja działań Morskiego Centrum Nauki. Uczniowie nabędą umiejętność pracy w grupach, nauczą się rozwiązywania problemów, pogłębią wiedzę na temat środowiska morskiego, zdobędą wiele umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w laboratoriach badawczych. Dziecięcy Uniwersytet Morskiego Centrum Nauki to idealne miejsce do rozwoju pasji i poszerzania zainteresowań. Łączy naukę z zabawą i praktykę z teorią.

Harmonogram zajęć

 • LISTOPAD: Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • GRUDZIEŃ: Pracownia Modelarnia 2.0 + Wystawa stała (ścieżka edukacyjna „Wodne opowieści”) – Morskie Centrum Nauki
 • STYCZEŃ: Pracownia Biologiczno-chemiczna + Wystawa stała (ścieżka edukacyjna „Będę marynarzem!”) – Morskie Centrum Nauki
 • LUTY: Pracownia STEAM + Wystawa stała (ścieżka edukacyjna „Bądź bezpieczny”) – Morskie Centrum Nauki
 • MARZEC: Muzeum Geologiczne, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński
 • KWIECIEŃ: Laboratorium biologii morza, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński
 • MAJ: Wydział Nawigacji, Politechnika Morska w Szczecinie
 • CZERWIEC: Centrum Żeglarskie, Zachodniopomorski Związek Żeglarski

Cena: 200 zł za osobę.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy uniwersytet@centrumnauki.eu. W mailu zgłoszeniowym należy zamieścić następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka;
 • rok urodzenia dziecka;
 • dodatkowe informacje (np. zainteresowania dziecka, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne dziecka);
 • imię i nazwisko rodzica/opiekuna;
 • telefon do rodzica/opiekuna;
 • adres do korespondencji (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość).

Zobacz także:

Morskie Centrum Nauki. To nie tylko rozrywka, ale także miejsce na najciekawszą lekcję na Pomorzu Zachodnim

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl