Jak widzą Pomorze Zachodnie przyszli architekci i projektanci? Nagrody marszałka przyznane

Wczoraj poznaliśmy laureatów konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepsze prace dyplomowe związane tematycznie z Pomorzem Zachodnim, w którym o zwycięstwo walczyli przyszli architekci i projektanci z całej Polski. 

Celem konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mogą brać w nim udział absolwenci uczelni wyższych z całej Polski, których prace dyplomowe dotyczyły Pomorza Zachodniego. Do tegorocznej, dziesiątej edycji konkursu zgłoszono 24 prace. Ich autorami są studenci m.in. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dziękuję, że bierzecie udział w naszym konkursie. W komisji konkursowej spieraliśmy się długo, kto zwycięży, ale szczęśliwie doszliśmy do consensusu. Cieszę się, że tematyka prac jest ogólnowojewódzka, ponieważ na Pomorzu Zachodnim jest wiele pięknych miejsc, które warto odkrywać – mówił podczas gali podsumowującej konkurs przewodniczący komisji konkursowej wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Zgłoszone do konkursu prace magisterskie i inżynierskie były rozpatrywane w trzech kategoriach: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu.

W kategorii „planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne” komisja konkursowa postanowiła wyróżnić Nazarię Zaniuka za projekt „Nano-Ul centrum technologii przyszłości na terenie fabryki Wiskord w Szczecinie”, który powstał pod kierunkiem dr. inż. arch. Adama Zwolińskiego.
„Nano-Ul centrum technologii przyszłości na terenie fabryki Wiskord w Szczecinie. Autor: Nazaria Zaniuk

W kategorii „projektowanie architektoniczne” nagrodę przyznano Pawłowi Wojtaszakowi za projekt biblioteki muzycznej przy ul. Św. Ducha w Szczecinie. Promotorem pracy był dr inż. arch. Miłosz Raczyński.

„Projekt biblioteki muzycznej przy ul. Św. Ducha w Szczecinie”. Autor: Paweł Wojtaszak

Wyróżnienie otrzymała Joanna Zabielska za projekt zabudowy usługowej u zbiegu ulic Kapitańskiej i Jana z Kolna w Szczecinie stworzony pod kierunkiem dr inż. arch. Wojciecha Bala.

„Zabudowa usługowa u zbiegu ulic Kapitańskiej i Jana z Kolna w Szczecinie”. Autor: Joanna Zabielska

Z kolei w kategorii „architektura krajobrazu” zwycięzcą został Adam Jankowski za projekt stacji naukowej z zapleczem hotelowym rezerwatu Łazy. Promotorem pracy był dr hab. inż. arch. Maciej Janowski.

„Stacja naukowa z zapleczem hotelowym rezerwatu Łazy”. Autor: Adam Jankowski

Wyróżnienie przyznano Filipowi Andrzejowi Czarniakowi za koncepcję zagospodarowania fragmentu terenu przy budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie. Praca powstała pod kierunkiem dra inż. Marcina Kubusa.

„Projekt zagospodarowania fragmentu terenu przy budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie”. Autor: Filip Andrzej Czarniak

Życzę wam, żeby wszystkie projekty zostały zrealizowane. Cieszę się, że nadesłane prace były różnorodne, a Szczecin i region budzi zainteresowanie studentów z całej Polski – mówiła Maria Kaszyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT.

W tym roku po raz pierwszy została przyznana także nagroda specjalna za uwzględnienie w projekcie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu osób z niepełnosprawnością i wyrównaniu ich szans. Zgodnie z rekomendacją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UM WZ otrzymał ją Piotr Bil za pracę „Szkoła integracyjna w Szczecinie”, której promotorem był dr inż. arch. Mariusz Tuszyński. Projekt dotyczący szkoły przy ul. Miodowej był nie tylko dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale zawierał również szereg rozwiązań sprzyjających rozwijaniu samodzielności i niezależności uczniów z niepełnosprawnością.

„Szkoła integracyjna w Szczecinie”. Autor: Piotr Bil

Od 2017 roku patronujemy temu konkursowi. Kwestie barier architektonicznych reguluje ustawodawca, ale największe bariery są w naszych głowach. Zachęcam, by przy projektowaniu myśleć o osobach, które będą korzystały z państwa obiektów. Twórzmy przestrzenie dostępne dla wszystkich  – powiedział Shivan Fate, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Gala podsumowująca konkurs już po raz trzeci odbyła się w siedzibie Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Galerii Architektów Forma. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 4000 zł, a osoby wyróżnione w wysokości 1000 zł. Promotorom prac wręczono listy gratulacyjne.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl