Ministerstwo Rolnictwa przejmie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach. Jest zgoda radnych

Podczas dzisiejsze sesji szczecińscy radni wyrazili zgodę na przekazanie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi dalszego prowadzenia Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach. Przyjęto też uchwałę w sprawie bezpłatnego przekazania gruntów, na których znajduje się placówka na rzecz Skarbu Państwa.

Przypomnijmy, że zamieszanie wokół Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie zaczęło się od ogłoszenia przez szczeciński magistrat w styczniu br. planów przekształcenia placówki w Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ogrodniczej, w wyniku połączenia z Zespołem Szkół nr 2. Przeciwko tej decyzji mocno protestowali m.in. uczniowie szkoły i ich rodzice. Budząca kontrowersje uchwała została przyjęta 26 lutego br., ale równolegle Rada Miasta wyraziła zgodę na wznowienie rozmów z 2016 roku z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania pod opiekę resortu szkół i placówek wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej. W swoim liście z 27 lutego br. minister zapewnił Gminę, że jest zainteresowany przejęciem zespołu szkół w Zdrojach. Postawił jednak dwa warunki: przyjęcie uchwały Rady Miasta w tej sprawie i wyrażenie zgody przez magistrat na bezpłatne przekazanie mienia na rzecz Skarbu Państwa w formie umowy darowizny.

Oba warunki zostały spełnione podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Szczecin, więc teraz pozostaje jeszcze tylko podpisanie stosownego porozumienia, którego treść będzie konsultowana w najbliższym czasie. Umowa ma zostać podpisana na początku 2020 roku, a samo przejęcie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nastąpi nie wcześniej niż w styczniu 2021 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl