Granty Osiedlowe 2024- jakie projekty otrzymały wsparcie?

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego ponownie otrzymają wsparcie dzięki programowi „Granty Osiedlowe”. Marszałkowski budżet na ten cel wynosi w tym roku 405 tysięcy złotych. Inicjatywa obejmuje organizację pikników, spotkań, rajdów rowerowych oraz inwestycje mające na celu zacieśnienie więzi społecznych. Jakie projekty otrzymały wsparcie?

Kontynuacja sukcesu

„Granty Osiedlowe 2024” to kontynuacja ubiegłorocznego pilotażu, który został ogłoszony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Program ten stanowi element większej strategii rozwoju, opartej na współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi inicjatywami. Celem jest bliska interakcja z mieszkańcami, budowanie zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie lokalnym.

Wsparcie dla lokalnych inicjatyw

Program „Granty Osiedlowe” nawiązuje tematycznie do już istniejących inicjatyw, takich jak Program Społecznik czy Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego. W ubiegłym roku konkurs pozwolił na realizację dodatkowych 21 projektów, które przyniosły korzyści społeczności lokalnej, m.in. poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i organizację wydarzeń społecznych. W tym roku liczba projektów dofinansowanych wzrosła o 12.

Inwestycje i integracja – jakie projekty otrzymały wsparcie?

Spośród tegorocznych projektów, piętnaście będzie miało charakter inwestycyjny, obejmując m.in. modernizację placów zabaw oraz zakup i montaż infrastruktury rekreacyjnej.

Takie projekty ze wsparciem będą realizować w Szczecinie osiedla: Krzekowo-Bezrzecze (wyposażenie skweru Misia Wojtka w gry podwórkowe), Pogodno (modernizacja placu zabaw dla dzieci i przyozdobienie sceny muzycznej graffiti związanymi z W. Pawłowskim), Skolwin (zakątek rekreacyjny WODNA).
W Koszalinie na inwestycje zdobyły środki: Osiedle Jedliny (modernizacja placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 25-27), Osiedle Kretomino (lampy solarne), Osiedle Raduszka (zakup lamp solarnych, Osiedle Unii Europejskiej (zakup i montaż ławek w Parku Europejskim), Osiedle Rokosowo (zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze), Osiedle Jamno-Łabusz (budowa zadaszenia sceny).
Inwestycje realizowane będą także w Czaplinku (doposażenie placu rekreacyjnego na osiedlu nr 3), Złocieńcu (wymiana nawierzchni alejek w Budowie), w Łobzie (kino pod gwiazdami), w Darłowie (Osiedle Zachód przygotuje miejsce do rekreacji i wypoczynku) czy Choszcznie (renowacja placu zabaw oraz nasadzenie drzew na Osiedlu Nr 1 „Stare Miasto).

Pozostałe projekty skupiają się na działaniach integracyjnych, takich jak rajdy rowerowe czy pikniki rodzinne. Zaplanowano m.in. rajd rowerowy w Kaliszu Pomorskim oraz pikniki i spotkania rodzinne w Szczecinie, Gryficach, Świnoujściu, Kołobrzegu, Węgorzynie i Policach.

Więcej informacji

Wszystkie istotne informacje dotyczące konkursu, w tym lista projektów, są dostępne na stronie internetowej https://wws.wzp.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl