Powstanie nowoczesny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób przewlekle chorych

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie otrzyma bonifikatę w wysokości prawie 3 milionów złotych na zakup miejskiej działki przy ulicy Szpitalnej. Powstanie tam nowoczesny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób przewlekle chorych. Akt notarialny w tej sprawie został oficjalnie podpisany w poniedziałek, 25 marca.

Sprzedaż dotyczy gruntów o łącznej powierzchni 13.760m² przy ulicy Szpitalnej 15, przeznaczonych na cele opiekuńcze, lecznicze i naukowe. Wartość nieruchomości ustalona została na 13.834.000,00 zł, a po udzieleniu 20% bonifikaty cena wynosi 11.067.200,00 zł.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, dr zdr. Marcin Sygut, podkreślił, że celem inwestycji jest rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Szczecina.

Zagospodarowanie nieruchomości będzie polegać na wyburzeniu istniejących zabudowań oraz budowie nowego, wielokondygnacyjnego zespołu budynków Opieki Długoterminowej i Ambulatoryjnej. W skład kompleksu wejdą m.in. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Specjalistyczna Przychodnia Przykliniczna oraz Przychodnia Medycyny Rodzinnej.

Dr inż. Dawid Bąk, zastępca dyrektora ds. technicznych i inwestycji USK-2, wyjaśnia, że realizacja inwestycji pozwoli na uruchomienie poradni szpitalnych w komfortowych warunkach, zapewniających większe przestrzenie oraz dogodny dojazd. Obecnie poradnie funkcjonują w niewielkich gabinetach, często na tzw. wysokim parterze, co utrudnia dostępność dla pacjentów.

Termin realizacji inwestycji został ustalony na 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Co powstanie w kompleksie nowo budowanych, wielokondygnacyjnych budynków?

  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) na ok. 140-200 miejsc, wyposażony w gabinety zabiegowe, pomieszczenia do fizjoterapii, gabinety diagnostyczne oraz sale odwiedzin.
  • Ośrodek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) ze wsparciem internistycznym.
  • Poradnie USK-2, obecnie zlokalizowane w różnych budynkach Szpitala, m.in. w budynku G (Przychodnia Przykliniczna), takie jak Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Poradnia Chirurgii Onkologicznej oraz Poradnia Medycyny Pracy.
  • Dodatkowo, na terenie inwestycji powstaną miejsca parkingowe przeznaczone dla pacjentów i pracowników USK-2.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Wizualizacje: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Wizualizacje: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl