Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa

Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa jest obchodzony już od 10 lat – zawsze w październiku. Przedsięwzięcie jest realizowane pod opieką Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA i obejmuje szereg kampanii uświadamiających oraz pozostałych wydarzeń. Oprócz tego po raz pierwszy przyznane zostaną nargody w 3 kategoriach, tj. za najlepszy film, za najlepszą infografikę oraz najlepszy materiał szkoleniowy. W Polsce ogólnoeuropejską kampanię koordynuje państwowy instytut badawczy NASK, a jednym z jej patronów jest Komendant Główny Policji.

Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa – na czym polega?

Ogólnoeuropejska kampania, którą organizuje unijna agencja ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej ma na celu wzmocnienie odporności systemów i usług UE poprzez nabycie przez obywateli umiejętności, które pomogą im funkcjonować jako skuteczne zapory sieciowe. Dzięki temu możliwe jest ukształtowanie inteligentnego społeczeństwa w wymiarze cyfrowym. To niezwykle ważne w obecnych czasach, kiedy technologie są coraz bardziej zaawansowane. Należy pamiętać, że sieć internetowa służy nie tylko do ułatwienia życia obywateli, bo korzysta z niej także świat przestępczy.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa jest inicjatywą otwartą dla wszystkich, dlatego każdy może zgłosić swoje wydarzenie, np.  warsztat, konferencję, kampanię, seminarium, webinar, konkurs, jak również inne działanie promujące cyberbezpieczeństwo i cyberhigienę. Wydarzenia mogą być zorganizowane w formie stacjonarnej lub online.

Kolejna rocznica

Pierwsza edycja kampanii została zainaugurowana w 2012 roku. Przez 10 lat wydarzenie stało się integralną częścią działań wpisujących się w implementację zapisów Europejskiego Aktu o Cyberbezpieczeństwie. W Polsce przedsięwzięcie jest koordynowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową Państwowy Instytut Badawczy. Patronat nad akcją objęli Komendant Główny Policji, gen. Insp. Jarosław Szymczyk, a także Minister Edukacji i Nauki, Komisja Nadzoru Finansowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Polskie Towarzystwo Informatyczne, a także Krajowy Związku Banków Spółdzielczych.

Podczas inauguracji dziesiątej edycji kampanii swój głos zabrała Pani Margrethe Vestager, Wiceprzewodnicząca ds. Europy na miarę ery cyfrowej, która powiedziała: „Jedne z największych zagrożeń dla naszych systemów i sieci mogą pojawić się w wyniku błędu ludzkiego. Nauka jak zachować bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest codziennym zadaniem dla nas wszystkich, a Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa pomaga nam to osiągnąć”.

Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa – X edycja z nowościami

W bieżącym roku po raz pierwszy przyznane zostaną nagrody za najbardziej innowacyjne kampanie przygotowane w ramach przedsięwzięcia. W głosowaniu wzięli udział przedstawiciele Państw Członkowskich, a swoje głosy oddali na kampanie prezentowane w poprzedniej edycji. Zwycięskie materiały zostaną upublicznione na wszystkie oficjalne języki UE i publicznie promowane.

Informacje nt. przebiegu kampanii oraz szereg materiałów, które pomogą w jej zorganizowaniu można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl