Prace na alei Wojska Polskiego wchodzą w kolejny etap

Na dużym fragmencie alei Wojska Polskiego położona jest już pierwsza warstwa nawierzchni. Od placu Szarych Szeregów do Węzła Łękno kierowcy poruszają się po warstwie wiążącej. Teraz czas na uzbrojenie i prace brukarzy.

W najbliższych dniach roboty na tym fragmencie skupiać się będą wokół wyciągania i regulacji uzbrojenia podziemnego. Swoje prace przy krawężnikach wykonywać będą także brukarze. Za około 2 tygodnie firma Strabag będzie układała warstwę ścieralną.

Jednocześnie, w ramach współpracy wykonawcy i spółki Tramwaje Szczecińskie, brygady torowe prowadzą swoje działania w rejonie skrzyżowania z ulicą Wawrzyniaka – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.Koordynacja prac ma poprawić komfort przejazdu także przez torowisko.

Źródło: UM Szczecin

W następnym etapie drogowcy przeniosą się na odcinek od strony Głębokiego i będą działać w kierunku centrum.

Przypominamy, że przedmiotem umowy zawartej z firmą STRABAG Sp. z o.o jest wymiana nawierzchni bitumicznej al. Wojska Polskiego na odcinku od zakresu budowy węzła Głębokie do Placu Szarych Szeregów. Nowa nawierzchnia pojawi się na poniższych częściach:

  • odcinek od Węzła Głębokie do Ronda Olszewskiego, dwa kierunki z wyłączeniem jezdni w kierunku ww. ronda od ul. Jarzyńskiego
  • odcinek od ul. Unii Lubelskiej do ronda Olszewskiego kierunek Głębokie
  • odcinek od ul. Unii Lubelskiej do zakresu przebudowy węzła Łękno w obu kierunkach
  • odcinek Węzeł Łękno – ul. Piotra Skargi – oba kierunki
  • odcinek od ul. Piotra Skargi do Placu Szarych Szeregów- oba kierunki.

W ramach prac planowana jest wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni, regulacja istniejącego uzbrojenia podziemnego, ścinanie poboczy gruntowych i odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego jezdni. Prace brukarskie wykonywane będą w ciągu dnia, część drogowa głównie w nocy i po szczycie komunikacyjnym.

Miejscami możliwe będzie ręczne sterowanie ruchem dlatego kierowcy proszeni są o wyrozumiałość i szczególną uwagę.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl