#PomagamUkrainie – rządowa koordynacja pomocy humanitarnej

Rząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Wszystkie osoby chętne do wsparcia Ukrainy oraz Ukraińców uciekających przed atakiem Rosji na ich ojczyznę – w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, przedsiębiorstwa – mogą się zgłaszać do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pomoc kierowana będzie do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski.

Jak pomóc?

  • wsparcie materialne: osoby które opuściły swoje domy mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka dni. Bezpośrednie wsparcie dla nich to przede wszystkim: woda, żywność, środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież;
  • mieszkanie lub schronienie: część uchodźców potrzebuje mieszkania – na kilka – kilkanaście dni;
  • środki transportu: do przewiezienia pomocy na terytorium Ukrainy, a także potrzebujących osób;
  • wsparcie osobiste: dostarczenie wsparcia do dużej grupy osób to wyzwanie logistyczne. Możesz zaangażować się jako wolontariusz, który na miejscu pomoże potrzebującym.

Zgłoś się i napisz na: pomochumanitarnaUA@msz.gov.pl.
Formularz dostępny jest na stronie internetowej.

Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl