150 tysięcy złotych dotacji dla zachodniopomorskich stowarzyszeń i fundacji

Samorząd Województwa przeznaczy w tym roku 150 tysięcy złoty na aktywności zachodniopomorskich stowarzyszeń i fundacji. Dotację na realizację tych działań otrzyma Pracownia Pozarządowa oraz Stowarzyszenie POLITES.

W obliczu tragicznych wydarzeń na Ukrainie wolontariat staje się pierwszym i niezwykle ważnym narzędziem wsparcia. Nasze zachodniopomorskie otwarte społeczeństwo niesie taką pomoc, za co serdecznie dziękuję – mówi  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd GeblewiczOd lat organizacje pozarządowe są naszym sprawdzonym i naturalnym partnerem. Teraz w praktyce pokazują, na czym polega solidarność.  Dzięki współpracy możemy rozszerzyć zakres naszych działań. Będziemy ją rozwijać i wzmacniać same NGO, by mogły jeszcze skuteczniej pomagać – dodaje.

Z tego względu Urząd Marszałkowski cyklicznie organizuje otwarty konkurs ofert, w którym do dofinansowania wybierane są działania na rzecz samych organizacji oraz promocji idei wolontariatu.  W tym roku  na ten cel przeznaczono kwotę 150 tys. zł. Dotację  otrzyma Pracownia Pozarządowa oraz Stowarzyszenie POLITES.

To organizacje z ogromnym doświadczeniem, wiedzą i siecią pozarządowych kontaktów, które ułatwią promocję idei wolontariatu – dodaje marszałek Olgierd Geblewicz.

Centrum Organizacji Pozarządowych

Pracownia Pozarządowa dotację przeznaczy głównie na dalsze prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oferujące szkolenia (stacjonarnie i on-line), dyżury doradców czy specjalistyczną bibliotekę z bogatą literaturą związaną z trzecim sektorem. Będzie można też skorzystać  ze sprzętu, wynająć pomieszczenie czy wziąć udział w wydarzeniach integrujących. Wsparciem zostanie objętych 200 organizacji. Pracownia, podobnie jak rok temu, odpowiadać będzie za przeprowadzenie piątej już edycji konkursu Zachodniopomorski Lider NGO. Wybierane są w nim najlepsze i najciekawsze  pozarządowe inicjatywy i projekty, które mają zainspirować innych do podejmowania trudu pomagania i angażowania się w wolontariat. Zaplanowano też forum.

#Wypróbuj wolontariat

Dotację z tegorocznego konkursu otrzymał także projekt Stowarzyszenia POLITES „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat”. To kontynuacja dobrze przyjętych działań, dzięki którym w całym województwie odbywać się będą warsztaty pod hasłem #Wypróbuj wolontariat oraz #Wybieram wolontariat. Przeprowadzone spotkania mają  promować wolontariat, a także wzmacniać dotychczasową współpracę. Stowarzyszenie, ze względu na zmiany w prawie oświatowym, które mogą być utrudnieniem dla organizacji zajęć w szkołach, planuje z wyprzedzeniem proponować zainteresowanym dzieciom i młodzieży zajęcia w czasie pozalekcyjnym.

W tym roku dzięki przyznanej dotacji odbędzie się też VI Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu – konferencja szkolnych klubów Wolontariusza Pomorza Zachodniego. Nie zabraknie też takich akcji jak: „Godzina dla Twojej Miejscowości”, „Blaski wolontariatu”, „PARTYcypacja” czy konkurs „Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim”. Zaplanowano też przygotowanie specjalnych filmów, których bohaterkami i bohaterami staną się wolontariuszki i wolontariusze działających na Pomorzu Zachodnim.

Organizowane będą też w całym regionie szkolenia dla pracowników instytucji, placówek edukacyjnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Pierwszy cel strategii rozwoju

Dla władz województwa zachodniopomorskiego wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, a więc tworzenie warunków do rozwoju otwartej społeczności, stanowi priorytet i pierwszy cel strategii rozwoju do 2030 r. Na realizację tegorocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd województwa przeznaczył z budżetu ponad 10 mln zł.

W województwie zachodniopomorskim działa: 7 566 organizacji pozarządowych (o 150 podmiotów więcej niż rok wcześniej). To: 474 Ochotnicze Straże Pożarne, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe i zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, stowarzyszenia kultury fizycznej, federacje, związki stowarzyszeń oraz 450 Kół Gospodyń Wiejskich, tj. 31 więcej niż wskazywano rok wcześniej. Należy również pamiętać o podmiotach ekonomii społecznej, w tym organizacjach pozarządowych, które prowadzącą działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o aktualnych organizacjach pozarządowych można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszamy także na stronę Regionalnego Centrum Wolontariatu  oraz Pracowni Pozarządowej.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl