Laureaci XII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w Obiektywie”

Wszystkim uczestnikom, finalistom, wyróżnionym i ambasadorom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy do kolejnej XIII edycji konkursu. Nagrodzone i wyróżnione fotografie oraz ich tytuły i opisy zasługują na szczególne uznanie i pochwałę za wysoki poziom artystyczny, pomysłowość i poprawność matematyczną.

Uczestnicy konkursu wystąpili w dwóch grupach wiekowych:

  • Grupa młodzieży – osoby do 20 roku życia (obchodzące urodziny do 31 grudnia br.)
  • Grupa dorosłych – osoby powyżej 20 lat

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 6 grudnia o godzinie 12:00.

Komisja wyłoniła następujących laureatów w grupie dorosłych:

Pierwsze miejsce 

Jednostka urojona” – Iwona Bandzarewicz (Wilków)

Drugie miejsce

Jedynka trygonometryczna” – Hanna Żelichowska (Warszawa)

LaureaciTrzecie miejsce

Macierz” – Dominika Sobota (Pilica)

oraz laureatów w grupie młodzieży:

Pierwsze miejsce

Czerwona równoległość” – Jakub Bogusz (Białystok)

LaureaciDrugie miejsce

Spacer Pitagorasa” – Paweł Latocha (Bogumiłowice)

Trzecie miejsce

Krzywa, koło i proste równoległe” – Agata Pałamar (Szczecin)

LaureaciWszyscy laureaci, wyróżnieni i ambasadorzy XII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w Obiektywie

Nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. dra hab. Jacka Miękisza za
fotografię zaopatrzoną w najciekawszy opis otrzymuje praca:

Matematyczne przygody nad wodą” – Natalia Kalinowska (Księżyno)

Wyróżnienie Związku Polskich Artystów Fotografików otrzymuje:

Spacer Pitagorasa” – Paweł Latocha (Bogumiłowice)

***

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej, a wszelkie aktualności publikowane są na profilu na Facebooku.

Portal Infoludek.pl jest patronem medialnym konkursu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl