Zintegrowany Plan Mobilności dla SOM

08:55
Urząd Miasta

2015-07-07-7572_0.preview.jpg

Urząd Miasta Szczecin zachęca do zgłaszania uwag oraz opinii dotyczących projektu:

• poprzez pocztę elektroniczną na adres: som@trako.com.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie Planu Zrównoważonej Mobilności – SOM”;

• listownie na adres: Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin;

• lub też bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 czerwca w Sali Sesyjnej Rady Miasta o godzinie 17:00. 

Konsultacje projektu potrwają do 22 czerwca 2016 r.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.zit-som.szczecin.pl oraz w załączniku do tej wiadomości.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin