Przebudowa drogi Szczecin-Police

11:45
Autobus 107

640px-MAN_SG313_SPPK.jpg

Fot. Paweł Pieńkowski (http://www.mkm.szczecin.pl), Creative Commons, Wikipedia.org

Piotr Krzystek Prezydent Szczecina oraz Andrzej Bednarek, Starosta Policki i Paweł Mirowski, Wicestarosta Policki podpisali dzisiaj porozumienie dotyczące przebudowy drogi Szczecin-Police.

Dzisiejsze podpisanie porozumienia pomiędzy Szczecinem a Powiatem Polickim, to ważny moment dla naszej współpracy w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Piotr Krzystek. – Dzięki przebudowie i modernizacji tej drogi, chcemy stworzyć możliwie jak najlepsze warunki dojazdu pomiędzy Szczecinem a Policami, ponieważ zdajemy sobie sprawę chociażby z tego, jak wielu mieszkańców obu miejscowości codziennie ją pokonuje, dojeżdżając między innymi do pracy czy szkół.

Projekt obejmuje przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Szczecin Główny – Trzebież, a talże przebudowę ul. Przęsocińskiej oraz Szczecińskiej. Liderem projektu jest Powiat Policki, po stronie którego leżeć będzie przygotowanie dokumentacji, oraz wykonanie modernizacji wiaduktu nad linią kolejową oraz 2,4 km odcinka drogi. Miasto Szczecin zobowiązuje się do współpracy przy realizacji dokumentacji oraz modernizacji 1,7 km odcinka drogi.

Przewidywany koszt realizacji tego projektu szacuje się na 14 mln zł. Koszt po stronie Powiatu Polickiego wynosi wynosi 10 mln zł, w tym dofinansowanie RPO 4,6 mln zł. Szacunkowy koszt po stronie Gminy Miasta Szczecin wynosi 4 mln zł.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin