Zbliża się XI edycja Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego

XI Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy odbędzie się w dniach 10 – 13 kwietnia 2024 r. Organizatorami Festiwalu są Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

XI Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy to kontynuacja dziewięciu poprzednich edycji Festiwalowych, które miały miejsce w latach 2005 – 2022. Jego Założycielem i Dyrektorem Artystycznym jest szczeciński klarnecista dr hab. Piotr Piechocki – Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja muzyki klarnetowej, podnoszenie poziomu nauczania gry na klarnecie oraz wymiana doświadczeń uczniów i pedagogów z kraju i zagranicy.

Ideą Festiwalu jest promocja Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego oraz stworzenie przestrzeni do spotkania środowiska muzycznego klarnecistów: uczniów, pedagogów, artystów – solistów i kameralistów oraz  miłośników muzyki klarnetowej.

Skierowany jest do uczniów polskich szkół muzycznych I i II st. oraz studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznych z Polski i zagranicy. Projekt łączy w sobie przesłuchania konkursowe, koncerty, masterclass, warsztaty, a także możliwość spotkania się w jednym miejscu środowiska klarnetowego z całej Polski i zagranicy. Korzyści, jakie wyniosą uczniowie i studenci z uczestnictwa z Festiwalu zaowocują lepszymi efektami w dalszym kształceniu.

W ramach Festiwalu odbędą się koncerty towarzyszące z udziałem Orkiestry Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie oraz pianistów i kameralistów. W roli solistów wystąpią wybitni klarneciści z Polski i zagranicy. Gwiazdą XI edycji Festiwalu będzie Reto Bieri – światowej sławy klarnecista, który wystąpi w dniu 12 kwietnia 2024 r. w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.

Na Festiwalu zaprezentują się największe firmy oferujące pełny asortyment klarnetowy połączony z wystawą instrumentów i akcesoriów.

Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

Portal infoludek.pl jest patronem medialnym Festiwalu.

PROGRAM

Materiały organizatora

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl